1. desember femdoblet Bane NOR prisen for å parkere ved sju stasjoner i Oslo-regionen fra 50 til 250 kroner i måneden. Nå kommer neste skritt i samme strategi, ettersom Bane NOR innfører betaling ved 15 nye stasjoner.

Les også: Bane NOR gjør pendlerparkeringen fem ganger dyrere i Oslo-regionen

Det bekrefter Bane NOR i en melding oversendt til Nettavisen.

Les også: Bane NOR femdobler parkeringsavgiften på nesten tomme parkeringsplasser

Ti av dem, Fetsund, Nerdrum, Årnes, Hell, Levanger, Stjørdal, Vikhammer, Heimdal, Sonsveien og Mysen stasjoner, går fra å være gratis til å å koste 100 kroner i måneden for pendlerparkering.

Les også: Bane NOR frykter parkeringsinvasjon: «Glemte» noe veldig viktig

Fra 0 til 2150 kroner

Ved øvrige fire, som alle ligger i Oslo, blir det mye dyrere. Der åpnes det bare for dagsparkering, som koster 60 kroner dagen. Dette gjelder Kjelsås, Grorud, Høybråten og Ljan stasjoner.

Les også: Bane NOR fjerner gratis parkeringsplasser

Skal pendlere parkere fast ved disse stasjonene, går prisen fra null til 1290 kroner i måneden, gitt gjennomsnittlig 21,5 virkedager i en måned.

Aller dyrest blir det ved Lysaker stasjon, hvor dagsparkering vil koste 100 kroner, mot ingenting i dag. En pendler som tar toget fra Lysaker stasjon må dermed ut med hele 2150 kroner i måneden hvis pendleren parkerer fast ved stasjonen.

Til sammen betyr endringene at 1448 gratis parkeringsplasser forsvinner. 256 av disse er på stasjoner hvor det fra 1. februar kun er tillatt med dagsparkering.

Vil få folk vekk fra bilen

Direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom, sier at grunnen til innføring av betaling er at de vil få folk over på andre typer fremkomstmidler.

- Ved å ta en rimelig pris for å parkere ved stasjonen, håper vi å motivere togreisende som har anledning til det, til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil. Vår erfaring er at vi ved å innføre betaling, får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at de reisende som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass, sier Johansen i en melding.

Innføringen av betaling er en del av Bane NORs nye prisstrategi. Fra 1. mars vil ytterligere gratis parkeringsplasser blir betalingparkeringsplasser.

Ble kritisert

Da Nettavisen i fjor skrev at Bane NOR planla å innføre betaling på gratis parkeringsplasser, vakte det stor misnøye.

Nikki Schei, gruppeleder for Bærum MDG og fylkestingsrepresentant i Akershus, reagerte blant annet kraftig på planene til Bane NOR.

- Det er en fryktelig dårlig idé. Det er frekt og uhørt at en statlig etat går på kryss av de nasjonal- og lokalpolitiske målene om at flere skal ta toget, sa Schei til Nettavisen.

Han synes det er vanskelig å forstå motivet til Bane NOR.

- Vi mener at pendlerpareringsplasser bør være gratis. Det gir både miljøgevinst, mindre biltrafikk og ikke minst, det blir billigere for innbyggerne å ta toget, sa Schei.

Les også: Bane NOR fjerner gratis parkeringsplasser