Bane Nor innfører betalingsavgift på 17 nye stasjoner, primært i Oslo-regionen. Til sammen forsvinner 2322 gratis parkeringsplasser i denne omgangen.

Stasjonene som blir rammet denne gang er Tangen, Nittedal, Frogner, Lindeberg, Spikkestad, Hokksund, Holmestrand, Sande, Skoppum, Stokke, Arna, Billingstad, Blommenholm, Hvalstad, Slependen, Vakås og Høn.

Det er under en måned siden Bane Nor kunngjorde at de fjerner 1500 gratis parkeringsplasser. Før jul ble det dessuten kjent at de femdobler prisen på pendlerparkering i Oslo-regionen.

Les også: Bane NOR fjerner 1448 gratis parkeringsplasser

Les også: Bane NOR gjør pendlerparkeringen fem ganger dyrere i Oslo-regionen

- Ikke for å få inntekter

Prisen på å parkere ved stasjonen en måned vil være fra 100 kroner til 860 kroner ved de parkeringsplassene som bare tillater dagparkering.

Kristin Paus i Bane Nor avviser at dette bare handler om å øke inntektene til Bane Nor.

- Vi gjør dette for å sørge for at de som trenger å parkere ved stasjonen, faktisk får plass. Vi vil oppfordre at folk som har anledning til det, bruker andre fremkomstmidler for å komme seg til stasjonen , at de går, tar kollektivtransport eller sykler. Det handler om å redusere bilbruken til stasjonen, sier Kristin Paus i Bane Nor Eiendom til Nettavisen.

- Men ved å gjøre det dyrere å pendle med tog, vil ikke det bare føre til at folk heller tar bilen til jobb?

- Det er snakk om 100 kroner i måneden, så vi tror ikke dette får folk til å velge vekk toget, sier Paus.

- Det er ikke bare snakk om økninger på 100 kroner. I noen tilfeller øker vel prisen til 860 kroner i måneden hvis du skal parkere der hver dag?

-Ved sentrumsnære stasjoner hvor kollektivtilbudet er godt utbygd, blant annet ved alle stasjonene våre i Oslo, tilbyr vi kun dagparkering. De reisende herfra vil i liten grad være avhengig av å kjøre bil til stasjonen hver dag, sier Paus.

Ujevnt press

Ved mange av stasjonene som det innføres pendlerparkingsavgift ved, er det stort press på parkeringene. Det gjelder imidlertid ikke alle, slik Nettavisen tidligere har vist.

Les også: Bane NOR femdobler parkeringsavgiften på nesten tomme parkeringsplasser

- Hovedbildet er at det er stort press på disse parkeringsplassene og at etterspørselen er større enn tilbudet. Samtidig må vi se parkeringsplassene på samme togstrekning i sammenheng og ta høyde for at presset ved noen av disse parkeringsplassene vil øke fremover, sier hun.

Les også: Bane NOR frykter parkeringsinvasjon: «Glemte» noe veldig viktig

- Er ikke behovet for inntekter til Bane Nor en del av grunnene til at dere gjør dette?

- Det er ikke det det handler om her, men det stemmer at Bane NOR på sikt skal bli mer selvfinansiert, sier Paus.

- Dere har nå gjort det det dyrere med pendlerparkering i tre omganger de siste månedene. Er dere ferdig nå?

- Ja, nå er det meste unnagjort, sier Paus.