Bane NOR vil neste år innføre parkeringsavgift på en rekke parkeringsplasser som i dag er gratis.

Det bekrefter statsforetaket overfor Nettavisen.

Beslutningen kommer i kjølvannet av at det statlige jernbaneforetaket allerede ga pendlerne prissjokk da de femdoblet prisene for å stå på betalingsparkeringsplassene sine i Oslo-regionen.

Bane NOR har 19.000 parkeringsplasser på 259 stasjoner rundt om i landet, og trolig vil i hvert fall flere hundre parkeringsplasser forsvinne.

Les mer her: Bane NOR gjør pendlerparkeringen fem ganger dyrere i Oslo-regionen

Blant de som blir hardest rammet blir pendlerne som bruker de gratis parkeringsplassene på Grorud og Lysaker stasjoner, som til sammen har plass til 130 biler.

- Her er det per dags dato gratis å stå, men vi vil på nyåret innføre dagsprising her, skriver direktør stasjoner i Bane NOR, Knut Øivind Johansen, til Nettavisen.

Fra 0 til 860 kroner

Dagprising innebærer at pendlerne må betale en dagavgift på 40 kroner eller mer, for å parkere ved stasjonen og at det ikke åpnes for å betale månedskort for parkering der.

- Dette er stasjoner så nærme Oslo sentrum at det ikke blir tilrettelagt for pendlerparkering for 250 kroner per måned, men kun mulighet for dagsparkering, skriver Johansen.

Siden det ikke åpnes for månedspris, må pendlere dermed ut med 860 kroner eller mer i måneden hvis de fast bruker parkeringsplassen på Lysaker og Grorud stasjoner på vei til jobben.

Ser ikke samme behov

Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom, opplyser at den endelige prisen på stasjonene ikke er fastsatt ennå. På de fleste stasjonene er prisen 40 kroner, men på noen er den enda høyere.

- Det er for tidlig å si hva parkeringsprisen blir på Lysaker og Grorud. Jeg vil ikke spekulere rundt dette nå, men regner med å vite mer på nyåret, skriver hun i en epost til Nettavisen.

Grorud og Lysaker stasjoner er sentrumnære parkeringsplasser, og Bane NOR mener derfor det ikke er så viktig å legge opp til parkeringsmuligheter her.

- Vi opplever at de fleste stasjonene i Oslo (inkl. Lysaker som ligger på kommunegrensen) har overgangsmulighet til annen kollektivtransport ved stasjonen. Derfor anser vi ikke at det er det samme behovet for pendlerparkering ved disse stasjonene som det er lenger ut, skriver hun.

- Frekt

Nikki Schei, gruppeleder for Bærum MDG og fylkestingsrepresentant i Akershus, reagerer kraftig på planene til Bane NOR.

- Det er en fryktelig dårlig idé. Det er frekt og uhørt at en statlig etat går på kryss av de nasjonal- og lokalpolitiske målene om at flere skal ta toget, sier Schei til Nettavisen.

Han synes det er vanskelig å forstå motivet til Bane NOR.

- Vi mener at pendlerpareringsplasser bør være gratis. Det gir både miljøgevinst, mindre biltrafikk og ikke minst, det blir billigere for innbyggerne å ta toget, sier Schei.

Han mener vedtaket også går utover de som har minst fra før.

- For de som har best råd, spiller det ingen rolle hvor mye parkering koster. For de som har dårligere råd, men er avhengig av bil for å for eksempel å kjøre barn i barnehagen, er det noe helt annet. Det er først og fremst de dette går utover, sier han.

Johansen i Bane NOR viser til at ved flere av parkeringsplassene våre i Oslo-regionen er kapasiteten sprengt.

- Vi øker parkeringsprisene for å frigjøre parkeringsplasser til dem som virkelig trenger å kjøre bil til stasjonen. Vi vet av erfaring at en prisøkning får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at folk som har et reelt behov for parkering, for eksempel fordi de skal levere barn i barnehagen eller på skolen, finner en ledig plass, sier han.

Femdobler

Vedtaket om å omgjøre gratisparkeringer til betalparkeringer kommer i kjølvannet av at Bane NOR i forrige uke kunngjorde at de femdobler prisen på pendlerparkeringer på sju stasjoner i Oslo-regionen. Prisen øker fra 50 til 250 kroner i måneden og fra 12 til 85 kroner i uken fra 2. desember.

Dette til tross for at flere av parkeringsplassene er neste tomme.

Les mer her: Bane NOR femdobler parkeringsavgiften på nesten tomme parkeringsplasser

Bane NOR gjør heller ingen forskjell på parkeringsplasser som ligger innenfor og utenfor Ruters kollektivsone 1. De som ligger utenfor må allerede betale nesten dobbelt så mye for å reise inn til Oslo.

Les mer her: Bane NOR frykter parkeringsinvasjon: «Glemte» noe veldig viktig

For øvrige stasjoner øker Bane NOR prisen fra 50 til 100 kroner, og dagparkering stiger fra 20 til 40 kroner fra samme dato.

Paus forteller at grunnen til at ikke alt dette skjer samtidig, skyldes at det er en mer omfattende jobb å innføre parkeringsbetaling enn å bare skru opp prisene på stasjoner hvor allerede koster penger å parkere.

- Dette er en større jobb enn å innføre nye parkeringspriser, fordi ved disse «nye» stasjonene må vi tilrettelegge for betaling, få på plass avtale med parkeringsselskap og så videre, skriver hun.