Det koster 550 kroner mer å ta toget fra Høvik og Strømmen stasjon inn i Oslo enn fra Stabekk og Lørenskog. Likevel har Bane NOR sagt at de frykter Høvik og Strømmen ville blitt invadert av folk som vil spare 200 kroner i parkeringskostnader.

- En veldig merkelig tankegang, sier forsker Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt.

Frykter å bli rent ned

Bane NOR kunngjorde i forrige uke at de femdobler prisen på pendlerparkering på sju parkeringsplasser i Oslo-regionen.

Bakgrunnen er sprengt kapasitet, selv om, slik Nettavisen skriver, to av parkeringsplassene, Høvik og Strømmen, sjelden er mer enn halvfulle.

Les mer her: Bane NOR femdobler parkeringsavgiften på nesten tomme parkeringsplasser

Bane NOR forklarer dette med at stasjonene ligger nær parkeringsplassene på Stabekk og Lørenskog, som begge har sprengt kapasitet.

- Dette er alle sentrale stasjoner i tettbygde områder, og det er ikke ønskelig at ulike parkeringspriser her skal medvirke til at folk kjører bil mellom stasjonene. Høvik kan sammenlignes med Strømmen. Her er det isolert sett ok kapasitet i dag, men vi må se stasjonen i sammenheng med Stabekk, sa direktør Stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom til Nettavisen på mandag.

Les mer også: Bane NOR gjør pendlerparkeringen fem ganger dyrere i Oslo-regionen

Nesten dobbelt så dyrt

Bane NOR har da tilsynelatende ikke tatt høyde for at stasjonene Høvik og Strømmen ligger i en annen billettsone enn Stabekk og Lørenskog. Mens Stabekk og Lørenskog begge akkurat ligger innenfor Oslos kollektivsone 1, som gir mye lavere billettpriser, ligger Høvik og Strømmen akkurat utenfor.

Prisforskjellen for en billett i to soner er nesten dobbelt så høy som en billett for én sone. Hvis du reiser fra Stabekk stasjon til Oslo sentrum er prisen 708 kroner i måneden. Drar du fra Høvik til Oslo, er prisen 1.256 kroner for et månedskort, altså 548 kroner mer.

Dette til tross for at stasjonene på Høvik og Stabekk ligger kun tre kilometer fra hverandre. Det samme gjelder Strømmen og Lørenskog stasjoner.

Les også kommentaren: Bane NOR får sette opp prisen på parkering så det svir

Kort fortalt, om Oslo-pendlere skal dra fra Stabekk til Høvik for å parkere, kunne de riktignok ha spart 200 kroner i parkering hvis Bane NOR lot være å heve prisen her. Til gjengjeld måtte de betalt 548 kroner mer for månedskortet.

Forsker: - Meningsløst

Forsker Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt sier at logikken bak vedtaket er vanskelig å forstå.

- Hvis det Nettavisen sier stemmer, så høres dette ut som en veldig merkelig tankegang. Høyere billettpriser fra stasjonene i de ytre takstsonene bør i seg selv være et incentiv til å hindre kjøring mellom stasjonene, sier han til Nettavisen.

Han synes det er merkelig at man setter opp prisen på stasjoner med stor uutnyttet kapasitet.

- Generelt vil jeg si at en underutnyttet ressurs ikke bør prises høyere. Hvis sånne prisøkninger bidrar til at de blir enda mindre benyttet, er det meningsløst, sier han.

Venter fulle parkeringer

Når Nettavisen tar kontakt med Bane NOR, vil de kun svare på epost.

Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjoner ved Bane NOR, skriver at han venter at parkeringene på Høvik og Strømmen, som er i dag er godt under halvfulle, snart vil fylles opp.

- Alle disse stasjonene ligger i pressområder. Selv om det ved enkelte av disse stasjonene i dag ikke er helt fullt ser vi for oss at det nok innen forholdsvis kort tid også blir problemer med antall plasser her, skriver han til Nettavisen.

Han har i tidligere forklaringer satt Høvik og Strømmen stasjoner kun i sammenheng med de nærliggende stasjonene Stabekk og Lørenskog/Lillestrøm.

Når Nettavisen konfronterer han med billettprisene, trekker han inn en rekke andre stasjoner. Han avslører også at de planlegger å øke prisene på flere stasjoner i Oslo-området.

- I dag er det nok en del som kjører bil til henholdsvis Grorud og Lysaker. Her er det per dato gratis å stå, men vi vil på nyåret innføre dagsprising her. Vi regner da med at en del av disse heller kommer til å benytte pendlerparkering på Høvik og Strømmen. Vi tror også at en del av de som parkerer i Asker i dag, kommer til å kjøre til Høvik for å parkere, skriver Johansen.

Parkeringen på Lysaker har 48 plasser, betydelig færre enn Høvik, og ligger innenfor sone 1. Mellom Asker og Høvik ligger det seks stasjoner med gratisparkeringer.

Vurderer mer gebyr

- Hvordan kan dere tro at folk vil kjøre fra Asker til Høvik, forbi seks gratis parkeringsplasser, for å parkere et sted som koster penger?

- Vi vurderer å innføre parkeringsgebyr på flere stasjoner. Vi vil komme ut med nærmere informasjon om dette på nyåret, skriver skriver Johansens kommunikasjonsrådgiver Kristin Paus på mail.

- Dere har tidligere uttalt ordrett at «Høvik kan sammenlignes med Strømmen. Her er det isolert sett ok kapasitet i dag, men vi må se stasjonen i sammenheng med Stabekk». Her står det ingenting om andre stasjoner. Endrer dere nå forklaring?

- Det handler nok mer om at vi har fokusert på å informere om de stasjonene hvor det kommer endringer nå, sier hun.