Bane NOR setter opp prisen fra 50 til 250 kroner for å parkere i 30 dager ved utfartsparkeringene i Drammen, Asker, Høvik, Stabekk, Strømmen, Lørenskog og Ski fra og med 2. desember. Det er en økning på 400 prosent.

Det melder BaneNor selv på sine nettsider.

Prisen for pendlerparkering i sju dager stiger enda mer. Den stiger fra 12 til 85 kroner, ifølge Bane NOR. Det er en økning på hele 608 prosent.

- Ved flere av parkeringsplassene våre er kapasiteten sprengt. Nå øker vi parkeringsprisene for å frigjøre parkeringsplasser til dem som virkelig trenger å kjøre bil til stasjonen. Vi vet av erfaring at en prisøkning får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at folk som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass, sier direktør stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom.

For de øvrige stasjonene øker pendlerparkeringen fra 50 til 100 kroner for 30 dager, mens prisen på dagparkering øker fra 20 til 40 kroner per dag.

Vil at flere skal sykle

Ved å øke prisene, skriver Bane NOR at de vil motivere reisende som bor i nærheten av stasjonen til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil, som sykkel.

I tillegg ønsker foretaket på sikt å få på plass løsninger som muliggjøre en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

- Vi vil gjøre bruk av ny teknologi for å få dette til, sier Johansen.

- Forkastelig

Leder for pendlerforeningen i Østfold og Follo, Willy Frantzen, er lite imponert over vedtaket til Bane NOR.

- En ting er at de øker prisene, men holdningen bak dette er helt bort i veggene. I stedet for å bygge nok parkeringsplasser, øker de prisen slik at færre skal bruke dem, sier Frantzen til Nettavisen.

Han mener at staten har et ansvar for at folk skal komme på jobb.

- I stedet gjør staten, gjennom Bane NOR, det vanskeligere for folk å komme på jobb. Det er helt forkastelig, sier han.

Han mener dessuten at ideen om å legge opp til mer bruk av sykkel er svært tvilsom i Norge.

- Det er fint at folk vil sykle, men her i Norge er det kun de færreste som kan sykle i regn eller storm midt på vinteren, sier han.

Kan ikke bygge ut

Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom sier at problemet er at de ikke har mulighet til å bygge ut flere parkeringsplasser i pressområder som Asker og Drammen.

- Det er snakk om stasjoner midt inne i byer, og vi har rett og slett ikke mer kapasitet. Det er dessuten et mål for myndighetene at bilbruken ikke skal øke, sier Johansen til Nettavisen.

Han viser til at de gjennom undersøkelser har funnet ut av folk i mange tilfeller bor kun noen få hundre meter fra stasjonen. Likevel velger de å kjøre bil.

- Hele poenget er at de som ikke kan komme til stasjonen på en annen måte, skal ta bilen. De som bor helt i nærheten bør kunne gå, sykle eller ta buss, litt avhengig av hva slags muligheter de har, sier han.