Nettavisen.Økonomi skrev i forbindelse med resultatfremleggelsen til Bank Norwegian om de skyhøye rentemarginene til forbrukslånsbankene.

Tall fra Finanstilsynet viser at netto renteinntekter de seneste årene i gjennomsnitt har utgjort 11,2 prosent av forvaltningskapitalen. Det betyr at renten som kundene faktisk betaler på forbrukslån og kredittkortfinansiering ligger enda høyere.

- Ja, snittrenten vår er på rundt 14 prosent, bekrefter adm. direktør Tine Wollebekk i Bank Norwegian overfor Nettavisen Økonomi. Hun leder en bank som er toneangivende innenfor forbrukslån og en bank som har vokst sterkt det seneste året.


Tøft om de beste

- Hvordan vil du beskrive priskonkurransen i markedet?
- Det er priskonkurranse, men det er forskjellig konkurranse i forskjellige segmenter, det er litt viktig å ha med seg. Som regel er det veldig tøft i lavprissegmentene, det er der man ser at jo tøffere konkurransen er, jo lavere marginer, svarer Wollebekk.

Med andre ord, bankene kniver hardest om kundene med den i utgangspunktet beste gjeldsbetjeningsevnen og kredittscoren.

- Frykter du den kollektive atferden til bankene i markedet, at de blir for aggressive?
- Det varierer, det virker som mange banker går litt inn og ut av markedet. Så kan det være en stor «up and coming»-bank som sier at vi skal inn i dette markedet, fordi det er lønnsomt. Men så går det seks måneder, og så trekker de seg litt ut igjen, svarer Wollebekk.

Fremoverlente

- Det kan komme en ny aktør som skal vise at de er gode og være veldig fremoverlent, og så sakner det litt. Markedet er veldig varierende, og det samme gjelder også utenlandske banker, understreker hun.

Bankanalytiker Odd Weidel i SpareBank 1 Markets mener liberale kapitaldekningsregler i andre land kan føre til at utenlandskebanker kan konkurrere mer aggressivt på pris enn de norske bankene.


Hvis norske banker må stille mer egenkapital per lån de yter, betyr det en høyere kapitalkostnad. Da må enten renten opp til kundene, eller fortjenesten ned.

- Jeg vil i hvert fall si at man har forskjellige kapitaldekningskrav fra de nordiske landene og Europa. Det vil nok over tid prege det norske markedet, kommenterer Wollebekk.

Følger ikke retningslinjene

- De utenlandske bankene har ikke fulgt retningslinjene, de har bare tilbudt lån med 15 års løpetid. Forskjellige kapitalkrav mellom ulike tilsynsmyndigheter vil bety forskjellig konkurranse.

- Frykter du at det kommer inn aktører i markedet med helt andre betingelser?

- Jeg frykter ikke det, ut fra at de allerede er i markedet. Men vi opplever at vi har bedre verktøy når det gjelder risikobasert prising av lånene.

Forbrukslånsbankene har høyere tap enn ordinære banker, fordi utlånsrisikoen er høyere. Wollebekk venter at Bank Norwegian over tid vil tape rundt 3 prosent av utlånene. Ved utgangen av 2018 lå tapsprosenten på 2,9 prosent.

Henger etter

- Hvordan vil det nye gjeldsregisteret påvirke kredittvurderingene?

- Det vil absolutt være bra for kvaliteten, så vi tror det blir bra. Det finnes jo et register i Sverige og Finland og til dels i Danmark, så det er Norge som henger etter her.


Bank Norwegian hadde i 2018 en total utlånsvekst på ca. 16 prosent. Banken vokser raskere utenfor Norge og ser nå på nye europeiske markeder der flyselskapet har baser. Irland kan være det neste landet som står for tur, banken venter på konsesjon.

- Ja, vi vokser allerede sterkere utenfor Norge, primært på grunn av avgangen av nedbetalte lån i Norge. Men når vi ser på vår konkurranseevne, ser vi at vi får omtrent like mange nye lån i Norge som vi har fått de seneste årene. Vi ligger ganske stabilt, men vi har en økt avgang, fordi vi har en økt portefølje, sier Wollebekk.


Få ansatte

Bank Norwegian har bare drøyt 70 ansatte, som er svært få ut fra en total balanse på rundt 50 milliarder kroner. Kunder må skaffes digitalt uten fysiske rådgivere og selgere å støtte seg på.

Hele 80 prosent av de totale driftskostnadene til Norwegian er klassifisert som «salg og markedsføring». Det er en helt ekstrem kostnadsandel sammenliknet med ordinære banker. Totalt utgjorde disse kostnadene i fjor 827 millioner kroner.

- Kostnadene omfatter ordinære avtaler med flyselskapet for felles merkevare, og så er det selvfølgelig kostnader til markedsføring, sier Wollebekk.

5000 kroner per kunde

Nettavisen Økonomi har hørt at hver ny kunde koster Bank Norwegian 5000 kroner i markedsføring.

- Det er helt riktig. Mye av disse kostnadene går til digital markedsføring, som Google, så snittprisen ligger på det nivået, bekrefter banksjefen.