Banken økte fortjenesten med 45 prosent

Foto: (Borettslaget Pueblo de la Paz)

Stig Sverre Haraldsen og hans borettslag fikk bakoversveis av Nordeas marginøkning.

19.11.10 21:28

Første uken i september i høst rentesikret borettslaget Pueblo de la Paz et lån på 24,4 millioner kroner i Nordea. Fastrenten på fem år var del av et såkalt NIBOR-lån med rentesikring. Fastrenten var 3,43 prosent og banken tok i tillegg en margin på ett prosentpoeng. Total rente på lånet ble dermed 4,43 prosent nominelt.

- Stor var overraskelsen da vi 12. november mottok brev fra Nordea der banken gir beskjed om at marginen øker til 1,45 prosent, en økning av marginen på 45 prosent, sier lagets styreleder Stig Sverre Haraldsen til NA24.

Borettslagets lån regnes som et bedriftslån. Denne type lån inneholder en grunnrente pluss en margin som banken kan justere i henhold til prisen på penger i markedet (kredittspreaden). Selv om renten knyttet til NIBOR-renten er bundet i fem år, har banker anledning til å justere rentemarginen.

- Vi synes det er rimelig spesielt at Nordea øker marginen så kraftig knappe ni uker etter at vi skrev under avtalen. Har markedet virkelig endret seg så mye på denne perioden, spør Haraldsen. Han legger til at markedsverdien av de totalt 36 leilighetene er på minst 36 millioner kroner og at sikkerheten derfor burde være god.

Små bevegelser
Renteekspert og analysesjef Pål Ringholm i First Securities stiller seg noe undrende til den kraftige marginøkningen.

- Nå kjenner jeg ikke detaljene i saken, men det er klart at siden dette er en eiendom i Spania må pantet behandles og verdivurderes som en spansk eiendom og ikke norsk. Ergo større risiko. Men vi kan med rimelig sikkerhet anta at banken på det tidspunktet lånet ble gitt hadde rentesikret pengene de lånte bort. Det fremstår derfor rart at banken nå øker fortjenestemarginen med nesten 50 prosent, sier Ringholm til NA24.

- Er det noe i rentebildet de siste par månedene som kan forsvare Nordeas marginøkning?

- Det var en økning i prisen på norske bankers innlån i oktober. Men dersom vi måler fra første uken i september og frem til nå har det vært små bevegelser, sier Ringholm.

Finanskrisen er ikke over
Overfor NA24 forklarer Nordea marginøkningen slik:

- Dette skyldes en utvikling over lengre tid enn perioden september til november 2010. Finanskrisen er forsatt ikke helt over, og bildet er blitt mer sammensatt. Enkelte selskaper er på vei ut av krisen, mens andre ennå har store utfordringer. Det er fortsatt usikkerhet i finansmarkedene og banker over hele Europa opplever prisøkninger på sine innlån. I tillegg kommer økte internasjonale krav til banksektoren som også Nordea underlegges. Vi ser for eksempel økt kapitalkrav for å speile økt kredittrisiko. Det ser ikke ut til at marginene kommer til å komme tilbake til de nivåene vi hadde før finanskrisen, sier informasjonssjef Thomas Sevang.

Han opplyser at Nordea nylig har revurdert rentesatsene for en rekke kunder for å sikre balanse mellom rentesatser og kredittrisiko.

- Det er derfor vi øker marginene til enkelte kunder. Den nye marginen avspeiler dagens kredittrisiko, og vurderes fortsatt som konkurransedyktig. Virksomheter med større kredittrisiko får et høyere påslag. Det er rettferdig at renten er tilpasset kredittrisiko, sier Sevang.

Kan ha solgt lånet for billig

Ringholm syntes ikke argumentasjonen holder helt inn.

- Ut i fra Nordeas argumentasjon synes jeg dette var en for stor økning i bankens fortjenestemargin. Det kan nesten virke som banken har solgt seg for billig i første omgang, noe som i utgangspunktet er bankens ansvar og ikke kundens, sier Ringholm.

Etter at borettslaget tok opp saken med NA24 har Nordea innkalt Haraldsen til et møte.

- Jeg fikk en epost i går der de inviterer meg til et møte neste uke, forteller han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag