*Nettavisen* Økonomi.

Bankenes skrekk kan bli stoppet

Foto: (Scanpix)

Ivar Petter Røeggen kan koste bankene milliarder. Nå kan han bli stoppet.

20.01.12 12:10

Fredag melder Høyesterett at saken til Ivar Petter Røeggen mot DnB har blitt fryst. Røeggen gikk til sak mot DnB etter at han kjøpte spareprodukter som viste seg å være elendige.

Etter å ha vunnet over DnB i Oslo tingrett, tapte Røeggen anken i Borgarting lagmannsretten 30. september. Røeggen anket så saken til Høyesterett, som nå har stanset ankebehandlingen.

Årsaken er at en annen sak anket av Harald Lognvik og Halvor Lognvik mot Storebrand Bank har blitt fremmet. Ettersom dette også dreier seg om kjøp av bankprodukter kan utfallet her få påvirkning på om Røeggen får fremmet sin sak i Høyesterett. Ankebehandlingen til Lognvik skal opp på tirsdag 24. januar.

- Ankebehandlingen i Høyesteretts ankeutvalg stanses inntil endelig avgjørelse foreligger i saken til Lognvik, opplyser Høyesterett.

Røeggens advokat tror ikke at anken vil bli kastet, men sier at de nå avventer utfallet i Lognvik-saken.

- Det er lite trolig. Men i og med at deler av saken handler om det samme og vi nå ikke rekker å behandle sakene samtidig i Høyesterett er det naturlig at vi venter til dom er avsagt, opplyser John Christian Elden til NA24.

Tusenvis av kunder
Røeggen-saken har stor betydning, da det er en prinsippsak som kunne bli retningsgivende for tusenvis av lignende saker - og som kan koste bankene milliarder Derfor har Forbrukerrådet brukt betydelige ressurser på å støtte Røeggen, blant annet ved å dekke advokatregningene til John Christian Elden.

Den konkrete saken dreier seg om to spareprodukter Ivar Petter Røeggen kjøpte og lånefinansierte i DnB Nor i 2000. Dette var aksjeindeksobligasjoner hvor en eventuell positiv avkastning ville avhenge av oppgang i aksjemarkedet.

Det banken i praksis gjorde var å plassere mesteparten av beløpet trygt, slik at det med renter ville være nok til å betale tilbake den originale investeringen etter seks år, slik garantien innebærer. En mindre del ble brukt til å kjøpe opsjoner som ville gi avkastning ved børsoppgang. I årene etter tusenårsskiftet var salg av garanterte spareprodukter en svært lønnsom og stor virksomhet for næringen.

Investeringen var finansiert med et fastrentelån med over 8 prosent rente.

Løpetiden var seks år. Aksjemarkedet gikk dårlig, og av en investering på 500.000 tapte Røeggen i alt cirka 230 000 kroner på lånerenter og gebyrer.

Røeggen fikk tilbakebetalt hovedstolen på 500.000 kroner, men hadde betalt renter og omkostninger på lånet. Han har krevd disse kostnadene tilbakebetalt fra DnB Nor.

Banker kritisert
I ettertid har bankene fått hard kritikk for salget av denne typen produkter. Mange eksperter har hevdet at produktene har svært dårlig forventet avkastning på grunn av høye kostnader, og at bildet blir enda mørkere fordi kundene ofte har belånt investeringene, noe som gir ytterligere kostnader i forbindelse med bankenes marginer.

Bankene har ikke akseptert regnestykkene om dårlig forventet avkastning. Dessuten har man insistert på at selve investeringen og lånefinansieringen er to uavhengige forhold og ikke delt av en pakke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag