Banker strøk på eksamen

Annika Falkengren, SEB

Annika Falkengren, SEB Foto: Bertil Ericson (Scanpix)

Syv storbanker har for lite kapital til å klare en ny storm, viser fersk undersøkelse.

23.07.10 19:17

Fredag ettermiddag offentliggjøres resultatene av de såkalte «stresstestene» av soliditeten til store, europeiske banker.

Syv av 91 banker strøk, hvilket betyr at de blir vurdert å ha for dårlig kapitalbase.

Fem spanske banker strøk. I Hellas klarte ikke Agricultural Bank of Greece kravene.

I Tyskland var det én bank, Hypo Real Estate, som ikke bestod, mens 13 banker klarte kravene.

- Hadde ikke Hypo Real Estate strøket, ville det betydd at stress testene hadde vært en stor vits, sier analytiker Dirk Becker I Kepler Capital Markets til nyhetsbyrået Bloomberg News. Han peker på at det allerede er klart at denne banken skal tilføres kapital av tyske myndigheter.

Testene er gjort på store banker i ulike europeiske land, blant disse fire svenske, tre danske og en finsk. Ingen norske var med, da dette ikke ble vurdert som nødvendig. Bankene utgjør 65 prosent av det europeiske bankmarkedet, målt i eiendeler. Arbeidet er koordinert av Committee of European Banking Supervisors.

Målet har vært å fastslå om bankene har nok kapital i forhold til sine totale utlån og investeringer, altså hvor solide de er, i tilfelle den økonomiske utviklingen blir svak.

Blant annet blir det vurdert hvor godt bankene vil kunne håndtere en situasjon hvor enkelte europeiske stater ikke kan betale for seg.

Simuleringen dekker en to års horisont og viser tap på inntil 566 milliarder euro, eller rundt 4.500 milliarder kroner.

Andelen såkalt Tier 1-kapital vil når negative forutsetninger legges til grunn falle fra 10,3 prosent i 2009 til 9,2 prosent ved utgangen av 2011, for alle bankene samlet. Myndighetenes minimumskrav er 4 prosent. I stresstesten har man brukt en grense på 6 prosent, og det er altså syv banker som havner under denne grensen i simuleringen.

Ifølge en rundspørring gjort av Goldman Sachs var det på forhånd ventet at ti banker ikke ville klare testen.

Kritikerne av testene mener scenariene som er blitt brukt ikke er alvorlige nok og at testene dermed er for snille.

Her finner du selve rapporten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.