Line Høgh, Petter Omland, Arne Hellesylt, Halvard H. Skarpmoen og Admir Habibija ved Jussbuss i Oslo hjelper personer som har blitt utsatt for lånesvindel med misbruk av ofrenes BankID.

Hver uke blir de kontaktet av personer som har blitt utsatt for denne typen svindel.

I videoen som du kan se over, forteller de hvordan banker ikke sjekker informasjon godt nok. Hvordan lån blir utbetalt til andres konti, og hvordan bankene går på offeret og ikke svindleren for å få tilbake pengene sine.

Stor forskjell i ansvar

Nettavisen har i flere artikler satt fokus på lånesvindel med bruk av BankID, og det svake vernet som disse ofrene har i dagens lovverk.

Les: - Min ektemann misbrukte BankID og tok sitt eget liv og Stjal BankID og lånte 800.000 kroner: Nå må ekskona betale tilbake

Jussekspert Marte Eidsand Kjørven forklarer i Nettavisen hvor ulikt lovverket er ved ulik type svindel med BankID.

- Er BankID’en din misbrukt i kredittkort- eller nettbanksvindel? Flaks! Reglene beskytter deg. Er BankID’en din misbrukt i lånesvindel? Uflaks! Reglene beskytter deg ikke, sier hun.

Les egen sak: Svindlet? Flaks kan være forskjellen mellom hjelp og økonomisk ruin

Ofre får stor gjeld

- Noen av ofrene blir sittende igjen med så stor gjeld at de aldri klarer å betale det tilbake, hvis de da ikke får gjeldsordning, forteller jusstudentene til Nettavisen.

Jusstudentene stiller seg også undrende til bankenes aktsomhet, eller det de mener er mangel på sådan.

- Hvor aktsomt er det å gi lån til folk som åpenbart gir feil informasjon? spør de.

De mener også at bankene bør sikre at lånet blir utbetalt til den personen som lånet er registrert på. Det var ikke tilfelle i en av sakene Nettavisen tidligere har skrevet om. Der ble lånet utbetalt til mannen, som senere ble dømt for å ha svindlet kona. Likevel ble hun dømt til betale lånet.

Les egen sak: Stjal BankID og lånte 800.000 kroner: Nå må ekskona betale tilbake

Ønsker lovendring

De håper at lovverket blir endret, slik at ofrene for lånesvindel med BankID får det samme vernet som de ofrene som blir utsatt for svindel gjennom en uautorisert betalingstransaksjon. I de tilfellene har ofrene en egenandel på maksimalt 12.000 kroner.

- Da ville en egen sakskategori hos oss forsvinne. Vi hadde fremdeles blitt kontaktet av ofre for svindel, men da hadde de kjempet om maksimalt 12.000 kroner, og ikke en million, sier studentene.

- BankID ikke sikkert

For med dagens lovverk kan bankene kreve ofre for millioner av kroner som dekning for lån som er tatt opp av svindlere med offerets BankID. Ofte er det mennesker i nære relasjoner, som ofrene stolte på, som gjennomfører svindelen.

Les også: - Min ektemann misbrukte BankID og tok sitt eget liv

- Dagens ordning med BankID er ikke sikker, og innebærer en risiko for at kunder blir utsatt for svindel. Ettersom bankene tjener stort på den effektivisering elektronisk signatur innebærer, er det bare rett og rimelig at bankene bærer størstedelen av tapet når kunden nærmest er pålagt å benytte BankID. Det utgjør ikke enorme summer for bankene, men for de ofrene som opplever dette, så blir livene deres ofte ødelagt. Bankene gis dermed også et insentiv til å tette de sikkerhetshullene som eksisterer i dag, sier de.

- Bankene må sjekke

Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen, sier at privatpersoner må verne om sin BankID, og at bankene på sin side må gjøre sitt for å sjekke identitet på den som vil inngå en avtale, og at penger utbetales til rette vedkommende.

- Når skaden har skjedd, snakker vi om å fordele ansvar, sier hun.

Banknæringen mener det er viktig at forbrukerne selv har mye av ansvaret for svindelen. I dette intervjuet forteller CRO og ansvarlig for risikostyring i MyBank, Thomas Nustad, hvorfor:

Les: BankID: - 99 prosent blir lurt av familiemedlemmer eller nære bekjente