*Nettavisen* Økonomi.

Banksmell i Sandnes

Venter underskudd for 2008. Tar millionnedskrivninger.

26.01.09 13:00

Sandnes Sparebank varsler at helårsresultatet blir vesentlig verre enn ventet.

Følg markedet tettest på NA24 iMarkedet

I kvartalsrapporten for tredje kvartal ga Sandnes Sparebank uttrykk for usikkerhet om utviklingen i finansmarkedene og realøkonomien.

- Som følge av en tiltagende negativ utvikling generelt i finansmarkedene og en forverret utvikling for enkelte av bankens bedriftsmarkedskunder spesielt, forventes et negativt resultat for året 2008 under ett. Resultatet for 2008 blir dermed vesentlig svakere enn det forventninger uttrykt i rapporten for 3. kvartal indikerte, skriver banken i en melding.

Dette knytter seg til følgende engasjementer:

- Etter en detaljert gjennomgang av utlånsporteføljene, hvor det også har vært benyttet ekstern bistand, forventer banken å øke totale nedskrivninger av utlån i 4. kvartal med 125 - 145 mill. kr. tilleggs-nedskrivninger for individuelle engasjement er estimert til 100 - 120 mill. kr. mens økningen for gruppevise nedskrivninger er estimert til ca. 25 mill. kr.

Videre skriver banken at den klassifiserer hele sin portefølje av rentebærende sertifikater og obligasjoner som handelsportefølje og verdsetter den løpende til virkelig verdi.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

- Utviklingen i 4. kvartal isolert har gjort det nødvendig å foreta ytterligere nedskrivninger i denne porteføljen i størrelsesorden 38 mill kr., hvorav 30 mill. kr. er knyttet til ett konkret obligasjonslån utstedt av utenlandsk bank.

- De samme forhold som omtalt ovenfor medfører også at øvrige eiendeler vil bli nedskrevet i 4. kvartal. Det vesentlige av denne verdijusteringen er knyttet til to næringseiendommer med solide langsiktige leiekontrakter som opprinnelig var beregnet for videresalg.

Sparebanken skriver videer at det ikke er observert noen markert økning i konstaterte tap og banken presiserer at store deler av de verdijusteringene som resultatføres i 2008 kan ved målrettede tiltak gjenvinnes over tid.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Få næringslivsnyheter direkte på mobilen: Send NA24 START til 1930 (tjenesten koster kr. 4,- per melding).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.