Det internasjonale selskapet Bayer varsler torsdag i en pressemelding at de skal effektivisere og omstrukturere selskapet, og anslår at 12.000 arbeidsplasser kan forsvinne, et stort antall av dem i Tyskland.

Selskapet har 118.200 ansatte i en rekke land, deriblant 160 i Norge.

Som en del av pressemeldingen, ble det kjent at Bayers dyrehelsevirksomhet vil bli solgt. Det vil i så fall berøre to stillinger i Norge, opplyser Frode Nakkim, kommunikasjonssjef i Bayer, til Nettavisen.

- Utover det, har vi ingen indikasjoner på at det vil berøre virksomheten vår i Norge. Vi har allerede en stram og effektiv organisasjon, sier Nakkim.

Bayer er et Life Science selskap med målsetting å drive forskning og innovasjon som gir mennesker, dyr og planter bedre liv.

I Norge er Bayer blant de største selskapene innenfor legemiddelindustrien. Bayer AS og Bayer Norway AS er lokalisert i Drammensveien 288 ved Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum.