*Nettavisen* Økonomi.

Bedre BNP enn forventet

Foto: MANDEL NGAN (AFP)

Fallet i den amerikanske økonomien er lavere enn tidligere antatt.

30.09.09 15:38

De amerikanske myndighetene er ferdig med å revidere tallene for bruttonasjonalproduktet i USA.

NA24 - din næringslivsavis

Den endelige revideringen av tallene for andre kvartal viser en tilbakegang på 0,7 prosent, og er dermed bedre enn de første anslagene på minus 1 prosent.

Økonomene forventet ifølge Bloomberg at fallet i den amerikankse økonomien ville være på 1,2 prosent.

Til sammenligning var nedgangen i USAs bruttonasjonalprodukt på 6,4 prosent i første kvartal i år. I fjerde kvartal i 2008 falt BNP med 5,4 prosent for verdens største økonomi.

Investeringene innen næringslivet var ikke like svake som opprinnelig antatt og det var en betydelig bidragsyter bak oppjusteringen. Revideringen av tallene viser at konsumentenes forbruk falt i andre kvartal med 0,9 prosent mot 1 prosent som var først antatt.

I tillegg økte de offentlige utgiftene mer enn antatt og sammen med et lavere fall i eksporten ga det også et bidrag til BNP. Investeringene i bolig falt mer enn antatt og trakk i negativ retning.

Myndighetens prisindeks for privat forbruk økte med 1,4 prosent i andre kvartal, og det er en bedre oppgang enn tidligere antatt. De første anslagene fra myndighetene var på en vekst på 1,3 prosent. I første kvartal falt denne indeksen med 1,5 prosent.

Kjerneprisindeksen PCE steg med 2 prosent i andre kvartal, og det er på linje med den amerikanske sentralbankens inflasjonsmål. I første kvartal steg denne indeksen på 1,1 prosent

GDP - USA
Gross Domestic Product. Tilsvarer bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge. Det mest brukte målet for (veksten i) samlet verdiskapningen i et land, inkludert både privat og offentlig forbruk samt investeringer, tillagt eksport, men fratrukket import. Målet er pengeverdi.

I USA kommer tallet i tre versjoner, først et anslag (advanced), så et foreløpig tall (preliminary) og til slutt et endelig tall (final). I USA fokuseres det mest på kvartalsvise tall som viser en årlig endringstakt. Fokus er på realveksten, altså korrigert for prisvekst.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag