Gå til sidens hovedinnhold

Belønner Munch-bakmenn

En sentralt plassert kilde bekrefter at det er inngått en Munch-avtale som favoriserer kriminelle. Les alt om de hemmelige forhandlingene her.

Nettavisen kan avsløre at det i spillet om Munch-maleriene «Skrik» og «Madonna» ble det inngått en avtale med kriminelle personer i miljøet rundt David Toska.

To personer, uavhengig av hverandre, bekrefter overfor Nettavisen at kontrakten eksisterer. Nettavisen kjenner også navnet på Toskas partner, som skal være tilgodesett i avtalen.

- Jeg kan ikke kommentere innholdet i avtalen nærmere, men det finnes ingen skandaler i denne avtalen som vil velte straffesaken, sier en sentralt plassert kilde til Nettavisen. En annen person sier at kontrakten tilgodeser minst én av Toskas kriminelle venner.

Stevnet som vitne
Hemmeligholdelsen rundt tilbakeleveringen av Munch-maleriene gjør nå at justisminister Knut Storberget må vitne i Munch-saken sammen med riksadvokat Tor-Aksel Busch og seksjonssjef Iver Stensrud i Oslo politidistrikt.

Forsvarer Morten Furuholmen mener at de hemmeligstemplede dokumentene kan inneholde informasjon som beviser at hans klient, Bjørn Hoen, ikke er så sentral i Munch-saken som han ble dømt for i tingretten. Les egen sak her.

Helt siden de verdensberømte maleriene kom til rette har det versert rykter om at politi og påtalemyndigheter har måttet betale en pris for å få kontroll med bildene. Spørsmål om dette har siden da blitt omgått og avvist. Verken politi, påtalemyndighet eller Justisdepartementet ønsker offentlig søkelys på forhandlingene som førte til at bildene kom tilbake.

Toska i fokus
La oss starte fra begynnelsen. Søndag 22. august 2004 løp to maskerte og væpnede personer inn i Munch-museet på Skøyen i Oslo. Foran sjokkerte turister ble Norges nasjonalskatter revet av veggene og båret ut i en ventende Audi stasjonsvogn. Les: Her flykter ranerne

Få dager etter ranet, plukket politiet opp en samtale mellom to kjente kriminelle personer. Disse to personene er nå tiltalt med David Toska i den såkalte Wonderboy-saken. Av samtalen, som Nettavisen tidligere har skrevet om, går det fram at Toska sto bak Munch-ranet. Les: Samtalen som «avslører» Toska

Dømt
To år senere, våren 2006, ble fire personer dømt for Munch-ranet. Toska var ikke blant disse personene, til tross for at statsadvokat Terje Nybøe åpent sa at «Toska må ha en rolle» i saken.

Tre måneder etter dommen, kom nasjonalskattene tilbake til Munch-museet. Verken Bjørn Hoen eller Petter Tharaldsen, som ble dømt til henholdsvis sju og åtte års fengsel, var involvert i tilbakeføringen. Det var derimot David Toska.

Munch-saken

Morten Furuholmen forsvarer Bjørn Hoen i Munch-saken.
Morten Furuholmen forsvarer Bjørn Hoen i Munch-saken.

Seks personer var tiltalt i Munch-saken i Oslo tingrett i vår.

Bjørn Hoen fikk sju års fengsel for å ha planlagt ranet. Han har anket dommen. Hans forsvarer, Morten Furuholmen, mener at riksadvokaten, justisministeren og Oslo politidistrikt kan sitte på informasjon som viser at Hoen ikke er så sentral i Munch-saken som han ble dømt for i tingretten.

Bjørn Hoen er mannen som er dømt for å ha planlagt Munch-ranet.
Bjørn Hoen er mannen som er dømt for å ha planlagt Munch-ranet.

Stian Skjold ble frikjent for å ha deltatt på selve ranet. Påtalemyndigheten har anket dommen.

Petter Tharaldsen fikk åtte års fengsel for å ha kjørt fluktbilen. Også han anket dommen på stedet.

Thomas Nataas ble frikjent for etterfølgende bistand. Det var hos ham bildene ble skjult etter ranet. Påtalemyndigheten har anket.

En mann fra Enebakk ble frifunnet for ransplanlegging.

En mann fra Sarpsborg ble dømt til fire års fengsel for å ha skaffet ransbilen.

Hoen og Tharaldsen fikk et erstatningskrav på 750 millioner kroner for de stjålne bildene. Kravet frafalt da bildene kom til rette.

Les mer om dommen her.

Thomas Nataas har hele tiden hevdet at han ikke visste at ranerne la Munch-maleriene i bussen som sto parkert på tomta hans i Østfold. Oslo tingrett trodde på ham.
Thomas Nataas har hele tiden hevdet at han ikke visste at ranerne la Munch-maleriene i bussen som sto parkert på tomta hans i Østfold. Oslo tingrett trodde på ham.

21. august 2006 avslørte Dagbladet at David Toskas advokat, Øystein Storrvik, var i forhandlinger med riksadvokat Tor-Aksel Busch om utlevering av Munch-bildene.

24. august fulgte VG opp med at Toska krevde hyppige besøk av kjæresten, flere permisjoner, fritt fengselsvalg og mild straff for en kriminell kamerat.

- Vi vil ikke si noe
31. august smalt verdensnyheten i politistasjonen på Grønland.

«Velkommen alle sammen. Oslo politidistrikt kan bekrefte at begge maleriene «Skrik» og «Madonna» er i Oslo-politiets forvaring» sa seksjonsleder Iver Stensrud under pressekonferansen.

Politiet ønsket ikke å kommentere om bildene var kommet til rette som et resultat av de omtalte forhandlingene.

- Det er en rekke spørsmål dere kommer til å stille, men vi vil ikke si noe om hvordan bildene ble funnet, sa Stensrud. Les sak fra pressekonferansen her.

Samme dag skrev Nettavisen at Toska hadde stilt krav om frafallelse av siktelsen for ranet av Postens brevsentral, frafallelse av siktelsen i Bryn-innbruddet, og bedre soningsforhold, i bytte mot nasjonalskattene. Les egen sak her

Ikke-dementerende dementi
I dagene som fulgte, brukte politiet i Oslo store ressurser på såkalte «ikke-dementerende dementier». I en pressemelding undertegnet politimester Anstein Gjengedal står det at: «Beslaget av maleriene har ikke vært foranlediget av en avtale med David Toska¿»

Men istedenfor å slutte der, fortsatte pressemeldingen med følgende forbehold: «¿som innebærer:

- at forvaringspåstanden i Nokassaken skal erstattes med en påstand om tidsbestemt straff, ei heller en avtale om redusert lengde på en eventuell forvaringsdom for noen av de tiltalte hvor dette er aktuelt.

- at han eller andre som domfelles i Nokassaken skal oppebære særskilte lettelser under soning, et spørsmål som for øvrig hører inn under fengselsmyndighetene og ikke politiet og påtalemyndigheten.»

Les egen sak her.

Krevde svar
Flere politikere gikk ut og sa at man ikke kan premiere kriminelle for å tilbakelevere tyvegods.

I sitt svar til Høyres André Oktay Dahl sa justisminister Knut Storberget at han ikke kjenner til slike forhandlinger: « jeg er ikke gjort kjent med om det har vært forhandlinger mellom politiet og kriminelle miljøer i forbindelse med beslag av Munch-maleriene Skrik og Madonna», skrev Storberget i svaret til Stortinget.

- Storberget brukte veldig lang tid på å svare. Man sitter med en følelse av at Justisdepartementet hadde behov for å områ seg. Da vi purret på svaret fikk vi også høre at de ikke hadde fått tilbakemelding fra Riksadvokaten, sier Oktay Dahl til Nettavisen.

- Tonen som har vært i forhold til svarene har også vært så strengt juridisk at det i seg selv nesten er oppsiktsvekkende, sier han. Du kan lese spørsmål og svar her.

Samtidig forsvarte Storberget bruken av vederlag til informanter, og at slike avtaler må være hemmelige fordi politiet må ha mulighet til å beskytte sine arbeidsmetoder. Les egen sak her.

Justisministeren viser i dag til svaret til Stortinget når Nettavisen spør om han kjenner til kontrakten.

- Storberget har ikke noe å si utover det han allerede har sagt. Dessuten har vi registrert at han er stevnet i en rettssak angående dette. Da blir det feil å kommentere saken ytterligere, sier departementets senior informasjonsrådgiver, Gunnar A. Johansen, til Nettavisen.

Strengt hemmelig
Nettavisen kjenner til at det foreligger en kontrakt. Riktignok inneholder den ikke de krav som politiet nevnte i sin pressemelding. Derimot tilgodeser den andre kriminelle personer rundt Toska. Personer som ikke er tiltalt i Nokas-saken.

Nettavisen kjenner også til at det var Toskas advokat Øystein Storrvik som fortalte politiet hvor bildene var. Dette skjedde etter at partene var enige om innholdet i avtalen.

Hva som står i den, og hva forhandlingene har gått ut på, er kjent for få personer. En sentralt plassert person, med god kunnskap om forhandlingene, bekrefter overfor Nettavisen at det eksisterer en avtale. Innholdet i forhandlingene, og i avtalen, er kjent for få personer. Nettavisen kan derfor ikke presentere kilden nærmere, av fare for å røpe identitet.

- Jeg kan ikke kommentere innholdet i avtalen nærmere, men det finnes ingen skandaler i denne avtalen som vil velte straffesaken, sier personen til Nettavisen.

- Men Knut Storberget har tidligere gått ut og sagt at han ikke kjenner til noen avtale.

- Ja vel. Hva Storberget har sagt må han selv stå for, sier personen.

En person i det kriminelle miljøet skal også være kjent med avtalen.

Flere sentrale personer
Før advokat Storrvik gikk i forhandlinger med Riksadvokaten, hadde flere personer i det kriminelle miljøet forsøkt å hjelpe politiet med å fremskaffe bildene.

Nettavisen har snakket med en rekke kilder i politi, rettsvesen og blant kriminelle. De forteller at det våren 2004 var konkrete forhandlinger med en person som Dok24 og Nettavisen tidligere omtalt som «Finansministeren». Sommeren 2004 jobbet han tett med Thomas Øye for å hvitvaske penger via Kypros.

Du kan lese en omfattende sak om dette her.

Mannen ble fengslet i 2004. Fra cella styrte han våren 2006 forhandlinger om å utlevere Munch-bildene. Bildene var på det tidspunktet gjemt i Østfold.

Den gang ble det krevd et større kontantbeløp for «Skrik» og «Madonna». Dette ble avvist av norske myndigheter, og dermed brøt forhandlingene sammen våren 2006.

Toska og Skrue

'Skrue' har fått navnet fordi han skal være gjerrig og nøye med penger. Han er en gammel venn av Toska og flere av de andre i ransmiljøet. Her danser Skrue sammen med Nokas-tiltalt Metkel Betew under et raveparty i Oslo i 1998.
"Skrue" har fått navnet fordi han skal være gjerrig og nøye med penger. Han er en gammel venn av Toska og flere av de andre i ransmiljøet. Her danser Skrue sammen med Nokas-tiltalt Metkel Betew under et raveparty i Oslo i 1998.

David Toska har kjent Skrue siden sent på 90-tallet. Skrue tok over kontakten med Thomas Øye etter at Finansministeren ble arrestert sommeren 2004. Både Toska, Øye og Skrue ble dømt i den såkalte Koffert-saken der Toska hadde overlevert 5 millioner til Thomas Øye.

Skrue er tiltalt med David Toska i Wonderboy-saken. Politiet mener det var Skrue som overleverte 4,3 millioner Nokas-kroner for David Toska. Pengene skal ha vært betaling for 200 kilo hasj.

- Har sett kontrakten
Også to andre personer har blitt navngitt i forbindelse med bildene. Også disse to er gode bekjente av Toska, og ingen av dem har blitt tiltalt i Munch- eller Nokas-saken.

Den ene av disse er en av Toskas gamle venner. Mannen ble pågrepet i Nederland i forbindelse med Nokas-saken, men har ikke blitt tiltalt i saken. Flere personer i det kriminelle miljøet sier at denne mannen kan ha hatt kontroll med bildene.

Den andre personen blir utpekt av flere uavhengige kilder. Nettavisen har flere ganger snakket med en person som sier han har sett kontrakten. Denne mannen navngir en av Toskas venner som tilgodesett i kontrakten. Vennen går under kallenavnet «Skrue». Også Skrue er kjent for å ha tatt hånd om Toskas økonomiske disposisjoner når Toska har vært borte. Blant annet tok han over forhandlingene med Thomas Øye om koffert-penger mens Toska var på flukt.

Ifølge politiet var det denne mannen som betalte millionbeløp for David Toska da ranslederen kjøpte et stort narkotikaparti for utbytte. Både Skrue og Toska er for dette tiltalt med 12 andre i den såkalte Wonderboy-saken.

Like før Munch-bildene kom for dagen, byttet denne mannen forsvarer til advokat Vidar Lind-Iversen ved Øystein Storrviks advokatkontor.

- Dette vil jeg ikke kommentere, sier forsvarer Vidar Lind-Iversen til Nettavisen.

- Ble advokatbytte gjort i forbindelse med forhandlinger om en avtale i Munch-saken?

Jeg kommenterer ikke forsvarerbytter, sier Lind-Iversen.

Verken David Toska, «Skrue» eller andre involverte personer i tilbakeleveringen av maleriene er blitt straffeforfulgt.

- Oppsiktsvekkende
- Hvis Nettavisens informasjoner er riktige, så er det oppsiktsvekkende. Det setter også Justisdepartementets somling med svarene i et merkelig lys. Jeg ser fram til svarene Justisministeren gir under ed i rettssalen når han skal vitne i Munch-saken sier Oktay-Dahl.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto