Redusert risikoappetitt har bidratt til å svekke kronen de siste dagene.

Onsdag er det imidlertid mer fart i valutamarkedet. Det bidrar til å styrke kronen og svekke dollaren.

Henter seg inn
DnB Nor Markets viser til at etter at norske nøkkeltall har vist en svært positiv utvikling siden sommeren, har tallene den siste uken vært noe skuffende.

- Dette bidrar til å så tvil om hvor sterk den økonomiske utviklingen egentlig er. Dette kan være en medvirkende årsak til at utenlandske aktører har solgt seg ut av norske kroner de siste dagene, skriver analytiker Camilla Viland i DnB Nor Markets i en rapport.

Utover ettermiddagen i går hentet imidlertid valutaen seg inn igjen, og kroneoppgangen fortsetter onsdag.

En dollar omsettes i formiddag for 5,72 kroner, og har styrket seg 0,9 prosent fra gårsdagen.

Fokus på Bernanke
Samtidig faller dollaren noe tilbake mot de fleste valutaer onsdag. Investorene er på utkikk etter signaler fra den amerikanske sentralbanken som onsdag kveld offentliggjør resultatet etter to dagers rentemøte.

Federal Reserve er ventet å holde styringsrenten uendret, men det er knyttet forventninger til formuleringene i uttalelsen fra rentekomiteen om tidsrammen på lavrente-politikken. Federal Reserve har holdt forventningene om nærstående renteøkninger tilbake ved å gjenta at de beholder lav styringsrente i overskuelig fremtid.

- Vi tror ikke Fed vil endre uttalelsen enda. Hvis de tenker på å gjøre en slik endring er det mer nærliggende at de nå, i taler og lignende, forbereder markedet ved å forklare at et mer nøytralt språk ikke betyr økning i den nærmeste fremtid og så eventuelt endrer språkbruken i desember. Men de vil nok høres noe mer optimistisk i synet på økonomien og kanskje til og med uttrykker noe bekymring for stigningen i energipriser, skriver seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

- Markedets oppfatning er nok også at Fed beholder uttalelsen om «low levels for an extended period». Skulle den fjernes blir oppgangen i forward renter og nedgangen i aksjemarkeder sterk, mener Bruce.

Det er forøvrig også rentemøter i Den europeiske sentralbanken og Bank of England torsdag. Heller ikke her er det ventet endringer i styrinsgsrentene.

Her er noen valutabevegelser onsdag formiddag:
USD-NOK: 5,7230
EUR-NOK: 8,4440
GBP-NOK: 9,4603
SEK-NOK:80,9700
DKK-NOK: 113,3900
EUR-USD: 1,4757

Følg valutakurser