*Nettavisen* Økonomi.

Ber Forsvaret gi innsyn

Norsk Redaktørforening mener Forsvaret bidrar til spekulasjoner om grums ved å nekte innsyn i en ni år gammel anbudsprosess.

16.02.06 06:26

Forsvarsledelsen velger å forholde seg fullstendig taus i forhold til de alvorlige påstandene fra egne ansatte om at Forsvaret i 1997 inngikk en større kontrakt med IFS i strid med reglene for offentlige anskaffelser.

TV 2 Nettavisen er nektet innsyn i alle dokumenter som kan bekrefte eller avkrefte om avtalen om å levere en logistikkløsning til Luftforsvaret ble inngått på lovlig måte.

Onsdag ba TV 2 Nettavisen om å få se registreringsprotokollen, noe forsvarsledelsen nå vil vurdere.

- Sjef Forsvarsstab vil i samråd med ny sjef for program Golf vurdere saken, både tidigere avslag og denne nye forespørselen i lys av oppslaget i TV2 Nettavisen i dag. Forsvarsledelsen vil komme tilbake med et svar senest fredag inneværende uke, heter det i en epost fra Forsvarsstabens informasjonsavdeling.

Norsk Redaktørforening kommer nå med en sterk oppfordring til Forsvaret om å gi offentligheten innsyn i registreringsprotokollen fra 1997, slik at det blir mulig å ettergå hvordan kontrakten ble inngått.

- Forsvarets hemmelighold av protokollen for anbudet som kan bli hjørnestenen i Program Golf bidrar bare til å svekke en allerede tynnslitt tillit til Forsvaret i denne saken. Selv om det skulle være juridisk hjemmel for å unnta protokollen, kan Forsvaret velge å praktisere meroffentlighet eller i det minste delvis offentlighet, sier assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Omstridt anbefaling
Forsvarssjef Sverre Diesen har anbefalt overfor forsvarsministeren at IFS skal levere en logistikkløsning til hele Forsvaret. Han vil gi hovedkontrakten på flere hundre millioner kroner i andre fase av program Golf til IFS - uten nytt anbud.

Dersom kontrakten med IFS ble inngått i strid med reglene, kan dette by på store problemer for Forsvarssjefen, som allerede har startet arbeidet med å innføre IFS i hele Forsvaret.

- Her burde Forsvaret benyttet muligheten til å forklare grunnlaget for valg av leverandør til en sentral del av et program som allerede er befengt med skandaler. I stedet tvilholder man kortene tettest mulig til brystet. Det gir godt grunnlag for spekulasjoner om at det er enda mer grums i denne saken. Det er utrolig at Forsvarsledelsen ikke snart lærer! sier Jensen, som leder Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

Vil endre loven
I forslaget til ny offentlighetslov går Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund inn for at anbudsprotokoller skal være offentlige fra anbudsåpningen.

- Samtidig mener vi at det må innføres en regel om at alle offentlige kontrakter, altså ferdigforhandlede avtaler, skal være offentlige. Dette bør innarbeides i anbudsdokumentene, slik at dette er kjent for anbyderne før de velger å gå inn i anbudsprosessen, heter det i et innspill til justiskomiteen.

Stortinget skal vedta den nye offentlighetsloven i løpet av våren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.