*Nettavisen* Økonomi.

Ber Norge innføre skatteletter

Statsminister Erna Solberg møtte OECDs generalsekretær Angel Gurria på Statsministerens kontor onsdag mrogen. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- Dette er høyt på Regjeringens dagsorden, sier Siv Jensen om rapporten.

06.03.14 08:58

OECD har onsdag lagt fram organisasjonens toårlige landrapport om norsk økonomi.

Her kommer det frem at norsk økonomi i det store og hele går bra.

Samtidig vises det til at de store oljeinntektene sørget for at Norge slapp unna finanskrisens største ringvirkninger.

Men samtidig tar OECD også for seg utfordringene knyttet til økonomien, spesielt risiko knyttet til boligmarkedet.

Vil ha rentekutt
OECD anbefales det at myndighetene ser på sårbarheten knyttet til høy belåningsgrad hos husholdningene kombinert med at de aller fleste boliglånene har flytende rente.

OECD mener også at Norge skal ha som mål å redusere skattenivået. Men også skattefordelen med å eie egen bolig ønskes skjerpet, noe som altså er en skatteøkning.

I tillegg anbefales det at bruken av offentlige midler skal effektiviseres, spesielt innenfor samferdsel.

Når det gjelder oljepengebruken mener OECD at denne bør være godt under fire prosent. Handlingsregelen er i dag på inntil fire prosent av det oljekorrigerte underskuddet.

Det anbefales også at staten bidrar mer til å støtte opp under privat verdiskapning, som kan være med på å stykre økonomien når oljeproduksjonen avtar.

Ønskes velkommen
- Etter flere år med lav produktivitetsvekst i Norge ønsker jeg OECDs diskusjon av produktivitet og entreprenørskap velkommen. Dette er høyt på Regjeringens dagsorden. Regjeringen vil styrke produktiviteten og vekstevnen i økonomien. De første grepene tok vi allerede i budsjettet for 2014. Vi gjennomførte vekstfremmende skattelettelser og flyttet bruken av penger mot investeringer i samferdsel og kunnskap. Jeg er glad for å se at OECD støtter oss i dette, sier finansminister Siv Jensen.

- OECD er også helt på linje med Regjeringen når de understreker hvor viktig det er at offentlige utgifter brukes effektivt. Jeg er glad for at OECD anbefaler et lavere skattenivå, helt på linje med regjeringens ambisjon. OECD mener også formuesskatten svekker norske entreprenørskap. Ved å redusere skattenivået kan vi bidra til å styrke vekstevnen i norsk økonomi, sier finansministeren.

Organisasjonen skriver også om behovet for å redusere risikoen for finansielle ubalanser. OECD peker på at høye boligpriser og høy gjeld blant husholdningene kan utgjøre en risiko for den finansielle stabiliteten.

- Jeg merker meg OECDs støtte til Regjeringens tiltak for å styrke finansmarkedsreguleringen. Vi har nylig innført en motsyklisk kapitalbuffer som er satt til 1 pst. fra og med 30. juni 2015. Dette kommer i tillegg til innfasingen av de nye kapitalkravene som trådte i kraft i fjor. Den motsykliske kapitalbufferen er et nytt virkemiddel. OECD peker på at det er viktig å følge med på hvordan tiltaket virker, og foreta nødvendige justeringer dersom det ikke har tilsiktet effekt. Dette er i tråd med vår egen tenking og politikk, sier finansministeren.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag