Assisterende direktør og forskningsprofessor ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Torkel Brekke, mener vanlige banklån med renter kan være med å hindre økonomisk integrering i Norge.

- På leiemarkedet opplever mange innvandrere diskriminering. Faren er dermed at noen muslimer i Norge opplever dobbel diskriminering. Først får de ikke tilgang på midler til å kjøpe bolig fordi de ikke kan betale renter. Dernest blir de henvist til et utleiemarked med høye priser og ustabile boforhold, sier Brekke til avisen Vårt Land.

Han har utarbeidet rapporten med støtte fra Finansmarkedsfondet, og den er utgitt av Civita.

Slike banker finnes ikke i Norge eller nabolandene, men har vært et tema i flere år. Spørreundersøkelsen har 707 respondenter, som selv definerer seg som muslimer. Blant funnene er at ni av ti synes det er problematisk at det ikke er rentefri lån i Norge, åtte av ti sier de er villige til å betale mer for rentefrie lån og åtte av ti sier de ofte diskuterer rentefrie lån med familie og venner.

LES også: Civita foreslår 50 milliarder i statlige kutt

Bakgrunnen er at enkelte muslimer mener koranen skal tolkes dit hen at all rente er forbudt, andre at som det er urettferdig høy rente som er forbud. Brekke sier at dybdeintervju han har gjort, viser det er en sammensatt gruppe - noen lever sekulært og bryr seg ikke om renteforbud, mens andre ønsker å leve etter koranens påbud.

I henhold til islam er det forbudt å kreve renter fordi man ikke skal kunne tjene seg rik på andres bekostning. Dette har flere banker i Europa løst ved at banken selv kjøper objektet som kunden trenger lånekapital til. Deretter kjøper kunden tilbake objektet fra banken i avdrag.

Vårt Land skriver at SSB og Kirkeforskning i 2013 anslo at det er 200.000 muslimer i Norge. Flere norske banker har tidligere undersøkt mulighetenfor islamske banker. DNB sier til avisen at de ikke utelukker det, men har ingen planer om å starte slike lån nå.