*Nettavisen* Økonomi.

Berge Gerdt Larsen idømt fem års fengsel

Foto: Holm, Morten (Scanpix)

Den styrtrike bergenseren får også flere millioner i bot.

04.10.13 13:14

BA skriver at oljeinvestor Berge Gerdt Larsen er dømt til fengsel for økonomisk utroskap og brudd på ligningsloven i Bergen tingrett .

Halvparten av straffen ble gjort betinget. I tillegg er han idømt en bot på tre millioner kroner og må betale saksomkostninger på én million kroner.

«Tingrettsdommen vitner om synsing om internasjonal forretningsvirksomhet og forutinntagelser fra offentlige ansatte og savner enhver forankring i eksisterende rettskilder. For å sitere Ibsen: Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest», skriver Berge Gerdt Larsen i en pressemelding.

Anker dommen
Han varsler allerede nå at dommen blir anket.

Straffesaken mot Gerdt Larsen begynte i september i fjor og pågikk frem til mars i år. I dag falt dommen på til sammen 255 sider.

- Holdt tilbake opplysninger
Bergen tingrett finner det bevist at han hele tiden forsto at han holdt tilbake opplysninger av relevans for beskatningen.

«Berge Gerdt Larsen er en dyktig forretningsmann som har drevet virksomhet i mange år gjennom et nettverk av selskaper. Han har etablert en rekke selskaper i skatteparadis og har stort fokus på skattemessige spørsmål», påpeker retten.

- Handlett forsettlig
Dommerne mener han handlet med viten og vilje, og at han forsto at de uriktige opplysningene kunne føre til uberettigete skattemessige fordeler.

Statsadvokat Elisabeth Deinboll sier at straffen er i samsvar med påtalemyndighetens påstand.

– Bergen tingrett har på de vesentlige punkter vurdert bevisene i saken i tråd med påtalemyndighetens oppfatning, opplyser statsadvokaten i en pressemelding.

Berge Gerdt Larsen ble funnet skyldig i to tilfeller av grov økonomisk utroskap på til sammen 18 millioner kroner, samt grove skattesvik ved å unnlate å gi opplysninger om inntekter på 55 millioner kroner.

Han er videre dømt for å ha unnlatt å opplyse om en utenlandsformue på over 700 millioner kroner over en periode på ti år.

Her er domsslutningen:
Berge Gerdt Larsen, dømmes for to forbrytelser mot straffeloven § 275 første og annet ledd jf. § 276 og fjorten forbrytelser mot ligningsloven § 12-1 nr. 1a jf. § 12-2 nr. 1 og 2, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 5 -fem- år og en bot stor kroner 3 000 000 -tremillioner-. Fullbyrdelsen av 2 -to- år og 6 -seks- måneder av fengselsstraffen utsettes etter reglene i straffeloven §§ 52-54, med en prøvetid på 2 -to- år. Subsidiær fengselsstraff dersom boten ikke betales eller lar seg inndrive settes til 30 -tredve- dager.

Berge Gerdt Larsen frifinnes for forholdet i tiltalen post IId. Han frifinnes også for kravet om inndragning.

Berge Gerdt Larsen dømmes til å betale saksomkostninger med kroner 1.000.000.

Enorme beløp
Gerdt Larsen var tiltalt for å ha skjult hundrevis av millioner i skatteparadiser. Selv mente han myndighetene konspirerte mot ham.

Han ble tiltalt for grov økonomisk utroskap og brudd på ligningsloven. Påtalemyndigheten mente Larsen har en formue på 645 millioner i utlandet, og at han gjennom en årrekke har brukt stråmenn i skatteparadiser for å skjule formuen.

Saken har sitt utspring i blant annet salget av Stavanger-selskapet Independent Oil Tools. Larsens selskap Larsen Oil & Gas stod først som eier av 34 prosent av Independent Oil Tools, men da oljeselskapet DNO, hvor Larsen også var tungt inne på eiersiden, overtok Independent Oil Tools senere, stod Norden Oil Ltd. som selger av aksjene.

Larsen mente etterforskningen mot ham ikke var objektiv. Blant annet mente han at en av de ansatte i påtalemyndigheten forfulgte ham fordi den ansattes far skal ha lidd tap i et lokalt selskap.

Larsen mente også at påtalemyndigheten bevisst forsøkte å skade ham gjennom en lekkasje til Bergens Tidende i januar 2006. Staten har innrømmet og beklaget denne lekkasjen.

Les flere saker hos: Bergensavisen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.