«Bilen din er ulovlig parkert. Den vil bli fjernet dersom du ikke straks flytter bilen selv»

Borttauing av biler i forbindelse med vårrengjøring i Oslo. Forbrukerrådet vil ha bedre varsling av bilførere, slik at de kan flytte bilen før bilen bli tauet.

Borttauing av biler i forbindelse med vårrengjøring i Oslo. Forbrukerrådet vil ha bedre varsling av bilførere, slik at de kan flytte bilen før bilen bli tauet. Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)

Krever en enda vanskeligere hverdag for parkeringsselskapene.

Tirsdag skrev Nettavisen om parkeringsbransjens kraftige angrep på regjeringens forslag til lovregulering av parkeringsmarkedet i fremtiden.

De vil ikke ha noe av en rekke «myke» regler, og ser helst at den lave satsen på 300 kroner fjernes helt - og at de dyreste parkeringsovertredelsene økes til tusenlappen.

Les også: Vil ha dyrere p-bøter - og gjøre det lettere å gi bøter

Holdningen fra Forbrukerrådet og Forbrukerrådet er en ganske annen enn fra parkeringsbransjen selv.

Frykter store endringer

«Forbrukerrådet er svært glad for at regjeringen har klart å få fortgang i arbeidet med etablering av et nytt parkeringsregelverk. [...]

Vi håper at det videre arbeidet med regelverket kan gjøres uten for mange omkamper om saker som allerede har vært gjennom en grundig bearbeiding i arbeidsgruppen slik at vi unngår en uthuling av det som nå fremstår som et svært godt og helhetlig regelverk basert på et grundig forarbeid».

Slik åpner Forbrukerrådet sitt høringssvar til de nye forskriftene, før de fortsetter nær skamros av de forskjellige forslagene og innskrenkingene, og understreker viktigheten av å gjøre hverdagen for parkeringsselskapene litt mer regulert.

«[...] manglende kompetanse hos de som håndhever regelverket er en vesentlig kilde til misforståelser og konflikter, der både feilaktig ileggelse av sanksjoner og manglende innhentelse av dokumentasjon er en vesentlig kilde til saker i nemnda i dag», skriver blant annet Forbrukerrådet.

SMS-varsling av borttauing

Forbrukerrådet har i grunn bare to hovedinnvendinger: De vil at Statens vegvesen skal ha aleneansvar for skilting - og de vil ha bedre varsling av bileier før borttauing.

De mener borttauing er en stor inngripen i eiendomsretten og svært kostbart.

«I en hektisk hverdag er det ikke alle som rekker å ta telefonen eller som prioriterer å ringe tilbake til et ukjent nummer. SMS-varsling vil derfor i mange tilfeller kunne gi et tydeligere signal til eieren om å ta umiddelbar kontakt med selskapet. En sms-melding av typen: «Bilen din er ulovlig parkert. Den vil bli fjernet dersom du ikke straks flytter bilen selv. Ring oss umiddelbart på tlf …….. for å hindre fjerning» vil antatt gi større oppfordring for eieren til å ta kontakt med bergingsfirmaet enn et ukjent nummer på displayet. Vi ville derfor svært gjerne se at det ble foreslått å presisere behovet for å supplere forsøk på å ringe med en sms eller liknende.»

Vil ha lavere parkeringsbøter

Forbrukerombudet på sin side mener at parkeringsbøtene det legges opp til er for høye. De vil at flere typer overtramp skal inn i den lave satsen, eventuelt at normalsatsen reduseres.

«Dersom man velger å reservere den lavere satsen kun for å gjelde brudd på vilkår der det ikke er innført betalingsplikt og overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende, gjest eller lignende, mener jeg at normalsanksjonen på 600,- kr i mange tilfeller ikke vil stå irimelig forhold til bruddets art», melder Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet ønsker også at det i større grad skal åpnes for skjønnsmessige behandling av parkeringsbøter.

«Det finnes flere eksempler på svært firkantet praktisering av slike vilkår, for eksempel at kunder har blitt sanksjonert når man gjør ærend i flere butikker. Et annet tilfelle er der man har benyttet kundeparkering, men har blitt sanksjonert for å ha brutt reglene for gjesteparkering fordi man selv er bosatt i nærheten av der man er på besøk e.l. Andre problemer man har sett ved denne typen parkering er der tidsbegrensing knyttes til parkering 6 på stedet, og tidsbegrensningen oversittes på grunn av forhold der man er kunde, f.eks. kø på legekontoret, posten e.l. Publikum opplever det svært urimelig å bli sanksjonert for slike overtredelser med samme sats som for andre overtredelser.»

Vegvesenet er kjempekritisk

Statens vegvesen er tenkt en relativt betydelig rolle i det nye parkeringssystemet, samtidig som de fratas et enerådig ansvar for skilting.

Vegvesenet er merkbart irritert over prosessen som det er lagt opp til.

«Vi mener høringsfristen burde vært lengre i en så vidt omfattende og komplisert høringssak, spesielt når sommerferien ble en del av høringsfristen. Det har vært svært mye å sette seg inn i, samtidig som innholdet er tungt leselig og etter vår mening også er formulert på en relativt «tung» juridisk måte. Vi er redd for at dette kan ha medført at flere høringsinstanser har hatt problemer med å overskue hvilke konsekvenser de ulike forslagene vil få».

Vegvesenet legger ikke skjul på at de mener forslaget som er lagt frem er så upresist og uoversiktlig, at det ikke mulig å vite hva som egentlig er intensjonen.

De mener også at det legges opp til en betydelig ressursbruk som de ikke har noen interesse av å påta seg.

- Er det hensiktsmessig å anvende offentlige ressurser på å kontrollere hvordan private aktører innretter og skilter trafikken på i sitt område? Det vil være en svært stor oppgave å få etablert et slikt register som det foreslås og å få det oppdatert. Dette ligger utenfor de områdene som for Statens vegvesen er viktigst trafikkmessig, nemlig sikkerhet og avvikling. Etaten skal effektivisere seg, og da er vi skeptiske til å påta oss oppgaver som faller utenfor kjerneområdene, særlig når disse krever betydelige ressurser ifht mulig gevinst, skriver direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Vegvesenet fortsetter så gjennom 18 sider med kritiske bemerkninger og spørsmål om hva som egentlig menes.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.