Billigere å shoppe i Norge enn ventet

Penger sedler kroner krone seddel

Penger sedler kroner krone seddel Foto: (DNB)

Nyhet kan gi rentekutt.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er fredag ute med den sisrte utviklingen i prisveksten i Norge.

Her kommer det frem at prisene falt med 0,1 prosent fra november til desember, spesielt grunnet billigere matvarer og elektrisitet. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i desember 2013, mot 2,5 prosent i november.

Billigere mat og strøm
Matvareprisene bidro mest til fallet med en samlet prisnedgang på 1,5 prosent. Flere undergrupper av matvarene viste nedgang i pris. Størst nedgang ble målt for gruppene kjøtt og frukt, der prisene falt med henholdsvis 1,9 og 6,0 prosent, ifølge SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk ned 1,9 prosent som følge av en mild desembermåned. Det var særlig spotprisene som bidro til nedgangen.

Andre konsumgrupper som bidro til fallet, var prisene på alkoholfrie drikkevarer og klær, som var henholdsvis 1,8 og 0,8 prosent lavere i desember enn i november.

På den andre siden steg prisene på bøker og flyreiser før julemåneden.

Prisene på flybilletter steg 8,6 prosent fra november til desember, og det var spesielt økte priser på innenlandsreiser som stod bak oppgangen. Bokprisene økte med 8,8 prosent.

Dyrere siste år
Fra desember 2012 til desember 2013 steg prisene med 2,0 prosent, og det var beregnet husleie for selveiere og prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer som bidro mest til veksten.

Beregnet husleie steg 3,8 prosent de siste tolv månedene, mens prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer samlet økte 2,8 prosent i perioden.

For drift og vedlikehold av transportmidler steg prisene 3,6 prosent fra desember 2012 til desember 2013.

Prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk økte samlet med 5,0 prosent, mens møbler, tepper og reparasjoner hadde en prisstigning på 6,3 prosent i samme periode. Prisene på restauranttjenester og betalt husleie bidro også til tolvmånedersveksten gjennom oppganger på henholdsvis 3,1 og 4,1 prosent.

Klær var den gruppen som falt mest i pris i fjor. De svekket seg med 3,0 prosent fra desember 2012 til desember 2013.

Mot svakere rente
Utviklingen i inflasjonen er spesielt viktig for Norges Bank og styringsrenten. Norges Bank skal sette renten med sikte på lav og stabil inflasjon, og de har sågar et iinflasjonsmål på 2,5 prosent. I praksis betyr dette at banken setter renten opp når inflasjonen er høy.

For å nå dette målet foretrekker Norges Bank imidlertid å fokusere på kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som utelukker avgiftsendringer og spesielt volatile varer, som energi.

Kjerneinflasjonen var 2,0 prosent i desember, samme nivå som i november. Noe som var svakere enn hva både sentralbanken og tallknuserne så for seg. De ventet henholdsvis en vekst til 2,3 prosent og 2,2 prosent.

En lav inflasjon øker sannsynligheten for at sentralbanken kan komme til å senke renten, noe også flere har etterspurt i takt med at mange makrotall har svekket seg.

Nå er styringsrenten på rekordlave 1,5 prosentpoeng.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.