De største bistandsorganisasjonene i Norge hadde over 10 milliarder kroner i samlede inntekter i 2017. Organisasjonene har samlet opp en samlet bokført egenkapital på over fem milliarder kroner. Med andre ord er de gullgruver med mange milliarder på bok og i eiendommer.

Flere bistands- og hjelpeorganisasjoner kan dermed rekruttere godt kvalifiserte folk og tilby millionlønninger til lederne sine.

Nettavisen har innhentet ferske tall på hva norske bistandstopper tjener. Tre av syv norske bistandstopper i Nettavisens uhøytidlige gjennomgang, tjener mer eller omtrent like mye som utviklingsminister Nikolai Astrup (H), som har en statsrådlønn på 1.365.016 kroner.

Statsminister Erna Solberg (H) får en lønn på 1.680.277 kroner.

To av bistandstoppene Nettavisen har undersøkt lønnen til, tjener mindre enn én million i året.

1. Jan Tellef Thorleifsson i Norfund: 2.800.000

Jan Tellef Thorleifsson tiltrådde som ny direktør for Norfund mandag denne uken. Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Thorleifsson får 300.000 kroner mer i lønn enn sin forgjenger Kjell Roland. Thorleifsson er den best betalte bistandstoppen i Norge.

Styret i Norfund begrunner det høye lønnsnivået på følgende vis:

- Norfunds belønningssystem er innrettet for å tiltrekke og beholde kompetente medarbeidere og ledere. Vårt mål er at ledende ansatte i Norfund skal ha lønnsbetingelser som er konkurransedyktige, men at vi ikke skal være lønnsledende, sier styreleder i Norfund, Kristin Clemet, til Nettavisen.

- Kjell Rolands lønn i 2017 var 2,5 millioner kroner. Tellef Thorleifssons lønn blir 2,8 millioner kroner, men da med Norfunds nye pensjonsordning som har en lavere verdi enn tidligere ordning, sier Clemet.

2. Jan Egeland i Flyktninghjelpen: 1.350.000

Bistandstopp Jan Egeland, som er generalsekretær i Flyktninghjelpen, tjener litt mindre enn utviklingsministeren.

- Jan Egeland er øverste sjef for Flyktninghjelpen, en av de største internasjonale organisasjonene på sitt område med feltoperasjoner i over 30 land og rundt 14.000 medarbeidere internasjonalt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Flyktninghjelpen, Tiril Skarstein, i en e-post til Nettavisen.

- Egeland hadde i 2017 en årslønn på 1.350.000 kroner. Lønnen er benchmarket mot sammenlignbare organisasjoner internasjonalt, men ligger betydelig lavere enn de fleste av disse. I 2017 ga Flyktninghjelpen hjelp til nærmere 9 millioner mennesker, skriver Skarstein.

3. Jon Lomøy i Norad: 1.320.000

Direktør i Norad, Jon Lomøy, fikk ifølge Bistandsaktuelt (som skrev en tilsvarende artikkel med lønnsoversikt over bistandstopper tidligere i sommer) en lønn på 1.320.000 i 2017. Norad opplyser til Nettavisen at det er Utenriksdepartementet som fastsetter lønnen til Norad-direktøren.

4. Birgitte Lange i Redd Barna: 1.200.000

Birgitte Lange, som tiltrer som generalsekretær i Redd Barna 8. oktober, vil få en årslønn på 1,2 millioner kroner.

- Lønnen er begrunnet ut ifra det ansvar som ligger i stillingen. I tillegg til å lede aktiviteten i Norge med nær 200 ansatte i Redd Barna, har hun også et betydelig internasjonalt ansvar der hun leder en stor portefølje for Redd Barna som internasjonalt jobber i 120 land, sier styreleder Nils Øveraas i en uttalelse til Nettavisen.

- Lønnen er videre vurdert ut ifra hva organisasjoner av vår størrelse må gi for å få ansatt en godt kvalifisert leder. Samtidig er det et uttalt mål at Redd Barna ikke skal være lønnsledende, fortsetter Øveraas.

5. Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors: 1.165.000

Generalsekretær i Norges Røde Kors tjener i overkant av en million kroner i året.

- Lønnen til vår generalsekretær er kroner 1.165.000. I tillegg dekker vi pensjonsutgifter 52.000 NOK og annen godtgjørelse på kroner 12.000. Røde Kors er en organisasjon som i 2017 brukte 1,2 milliarder på vårt internasjonale arbeid og totalt kr 1.775 millioner til humanitært arbeid. Vi har 164.377 medlemmer og 50.000 frivillige, sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i en uttalelse til Nettavisen.

6. Kari Helene Partapuoli i Plan Norge: 995.000

Generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge har en årslønn på på en knapp million.

- Plan International Norge kan oppgi at årslønnen til generalsekretær Kari Helene Partapuoli er på 995.000 kroner, sier Andreas Gjone i Plan International Norge til Nettavisen.

7. Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp: 914.475

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, får en årslønn på drøyt 900.000 kroner, og er dermed den bistandstoppen i Nettavisens oversikt som har lavest lønn.

- Total lønn til generalsekretær i 2017 var 914.475 kroner, mens andre ytelser totalt var 4884 kroner. Generalsekretæren mottar ingen annen form for godtgjørelse enn ordinær lønn, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Folkehjelp, Håkon Ødegaard, til Nettavisen.

- Norsk Folkehjelp har som mål å tilby våre ledere en konkurransedyktig, men moderat lønn. Vi skal ikke være lønnsledende i bransjen, men skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og holde på godt kvalifiserte ledere, sier Ødegaard.