Gå til sidens hovedinnhold

Bitre svensker misunner Norge

Pengebingen vår skaper oppsikt hos «sura bror».

- Hvorfor? Hvorfor i herrens navn oppløste vi unionen, spør Otto Muntergök seg.

NA24 – din næringslivsavis

Vedkommende er en av en rekke lesere til den svenske næringslivsavisen di.se, og kommer med reaksjonene etter avisen har laget en artikkel på det norske oljefondet. Under artikkelen har leserne anledning til å komme med sine kommentarer.

Markedsverdien av fondet økte med 163 milliarder kroner i tredje kvartal og størrelsen vokste dermed til 2.549 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Fondet ble tilført 49 milliarder kroner, mens avkastningen var på 325 milliarder kroner i løpet av tremåneders perioden. Forskjellen mellom økningen i markedsverdien og avkastningen forklares med at en sterkere krone reduserte verdien på fondet med 211 milliarder kroner, uten at dette har noe å si for den internasjonale kjøpekraften.

Les mer: Rekord for oljefondet

- Ikke dårlig
- Visst er det et helsike å ha så mange penger på konto. Bedre at vi som svensker har en statsgjeld og ligger 1.250 milliarder kroner etter, hevder en av leserne.

En leser trekker frem at skolebarna i Norge fortsatt må ta med seg matpakke på skole, og trekker frem at Norge ikke har råd til et skolekjøkken på skolene. I Sverige får nemlig elevene servert varm mat på skolene.

- Toppen av idioti, kaller en leser som kaller seg Anna Lytic det å omsette olje og gass i penger for å bygge opp et oljefond.

Om det er en analytiker vites ikke, men resonnementet bryter med filosofien til det norske Stortinget. De har nemlig vedtatt at det er nettopp det Norge skal gjøre.

Flere gratulerer
Svenskene stiller seg i kø for å gratulere Norge med alle pengene oljefondet drar inn. Flere mener at det står respekt for det Norge har fått til. Likevel finnes det unntak. Et fåtall er misunnelige, men listen over svensker som er bekymret for at Norge kan rote bort pengene er langt større.

- Det er ikke dårlig i det hele tatt og en massiv haug med penger. Det totale fondet tilsvarer nå nesten et helt års pensjon for alle nålevende nordmenn. Gjelder likevel å se det an slik at ikke økonomien dopes for mye slik at det blir dobbelt så dyrt som i omverden, råder en leser som kaller seg Småfet lätt oljig

Vedkommende advarer også mot at nordmenn går ut i pensjon ett år tidligere enn vanlig for da har man jo ikke vinnet noe særlig på det hele.

- Den oljedopede norske økonomien krever stor disiplin av politikerne ellers kan det gå dårlig, skriver vedkommende.

- Kan dominere Sverige
At vi nordmenn nå eier stadig mer av verden blir også lagt merke til. Ved utgangen av fjerde kvartal eide oljefondet i gjennomsnitt 1 prosent av de børsnoterte selskapene i verden. Størst er eierandelen i europeiske selskaper der oljefondet i snitt sitter med 1,8 prosent. I andre regioner er eierandelen på 0,8 prosent.

- Det norske oljefondet eier nå mer enn 1 prosent av aksjene på alle verdens børser og med den meget kvalifiserte ledelsesgruppen som nå har hånd om oljefondet så tyder dette meget godt for fremtiden, skriver en av DI’s lesere som kaller seg Socrates

Socrates mener at Norge kan bli en økonomisk stormakt i tiden som kommer. Det krever dog at enkelte holder seg unna.

- Bare politikerne holder styr på fingrene så kommer Norges finansielle styrke innen fem til ti år være enestående i verden, skriver Socrates som mener at det vil være politiske utfordringer knyttet til forvaltningen.

En annen trekker frem at oljefondet tilsvarer mye mer enn ett års pensjon for alle nordmenn, og peker på at oppgangen i tredje kvartal tilsvarer 100.000 per nordmann.

- Med oljefondet kan Norge kjøpe hele den svenske børslisten og altså totalt dominere Sverige økonomisk, skriver kl.

At Sigbjørn Johnsen er tilbake i finansministerstolen blir trukket frem som positivt.

Krever svenske oljemilliarder
Nå vil svenskene også skaffe seg oljemilliarder.

- Men skal vi ikke tillate prøveboring i Østersjøen ettersom noen fisk kan dø. Jeg kan komme på minst 2.500 milliarder grunner til å akkurat tillate prøveboring i Østersjøen, skriver leseren DG.

- Som noen allerede har sagt burde det finnes cirka 2.549 milliarder grunner til at Sverige umiddelbart tar hånd om oljen sør for Gotland. Hva ventes det på, spør en annen leser.

Den svenske økonomien har blitt langt hardere rammet av finanskrisen enn Norge. Det skyldes ikke bare at Norge har oljepenger, men også innen hvilke sektorer som dominerer næringslivet. Nå der det noe lysere ut for svenskene enn det kun gjorde for få dager siden.

Les mer: - Har landet på føttene

Foreslår storunion
Ikke alle har like stor tro på at oljefondet vil forvaltes riktig.

- Spørsmålet er vel hva som kommer til å gjenstå av disse pengene om ti år. Antageligvis bare brøkdeler etter all turbulensen for kommende år. For å få litt proporsjoner ble det sagt for to år siden at de 30 største svenske selskapene burde dele ut 500 milliarder i utbytte i året, skriver en som kaller seg Rik Ola.

Enkelte lesere trekker frem at inflasjonen kommer til å spise opp store deler av overskuddet i obligasjonene til oljefondet og råder Norge til å spare pengene ved å la halvparten av oljen og gassen som tas opp ligge igjen på havbunnen.

- Store fremganger for våre naboer – det burde borge for en god fremtid for oss svensker på sikt. Varmt i vest og kaldt i øst gir oss en bra balanse. Når vi går sammen i en stor union for å havne på toppen av verdensøkonomien finnes det allerede penger spart til stimulanspakket i Baltikum, så slipper vi å komme i samme problem som Tyskland gjorde, foreslår leseren Karl XX.

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe