*Nettavisen* Økonomi.

Bjurstrøm kritiserer arbeidsgiverne i oljekonflikten

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Aleksander Andersen/NTB Scanpix

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) stanset oljekonflikten med tvungen lønnsnemnd mandag kveld. Hun kom samtidig med sterkt kritikk av arbeidsgiversiden.

10.07.12 08:53

Mandag kveld, en halv time før den varslede lockouten på norsk sokkel skulle settes i gang, innkalte arbeidsministeren partene i konflikten til et møte.

Da sistemann ankom Arbeidsdepartementets lokaler fem minutter før midnatt, ble det et kort møte mellom partene før Bjurstrøm kom ut og varslet at hun går inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten.

Nettavisens redaktør: - En bønn om lønnsnemnd

Hun begrunnet avgjørelsen med de enorme økonomiske konsekvensene en stenging av norsk sokkel ville fått. 6.500 arbeidere ville blitt utestengt fra arbeidet, og det er anslått at en nedstengning av olje- og gassleveranser ville koste 1,8 milliarder kroner hver dag.

Les også: Olje-lockout vil koste oss 1800 millioner kroner dagen

Bjurstrøm var først og fremst bekymret for den norske gasseksporten, men det er også klart at Norge tjener én milliard kroner hver dag på oljesektoren gjennom skatter og avgifter.

Les også: Statoil: - Vi kjører på for fullt

- Unødvendig av OLF
- Det var unødvendig av OLF å eskalere en moderat sokkelkonflikt så ekstremt. Med sin lockout tok de nasjonen som gissel, og gjorde regjeringens handlingsrom minimalt. Tvungen lønnsnemnd er ikke overraskende, konstaterer organisasjonen Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke, i en pressemelding.

Han har hatt 98 medlemmer i streik på Statoilinstallasjonene Heidrun og Oseberg Feltsenter, og sier at pensjonskravet ikke vil forsvinne i fremtidige lønnsforhandlinger lokalt og sentralt.

Stort engasjement

Han legger ikke skjul på at debatten om pensjonsordningen som har vært stridstema ikke er lagt død, selv om det nå blir lønnsnemnd.

- Jeg vil gjerne gi honnør til alle som har stått på med glød og stort engasjement de 17 dagene streiken har vart. Vi har fått utallige støtteerklæringer også utenfor oljesektoren. Det setter jeg pris på. En ting er helt sikkert: Dette engasjementet forsvinner ikke. Statoil og OLF vet at pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp ved hver anledning fremover, i meldingen.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Organisasjonen mener at det å beholde driftspensjonen i Statoil ville kostet bedriften 35 millioner kroner årlig, mens OLFs manglende forhandlingsvilje har kostet oljebransjen og det norske samfunnet milliarder.

Det mener han viser uproposjonaliteten i konflikten som nå har vært.

- I stedet for å inngå kompromisser med sine ansatte, har OLF spredd desinformasjon om lønn og arbeidstid. De har satset alle sine kort på at myndighetene skulle gjøre knefall og innføre tvungen lønnsnemnd ved å varsle nedstenging av all produksjon på norsk sokkel, sier han.

- Det som nå har skjedd må vi bare ta til etterretning og våre streikende medlemmer går nå tilbake til arbeidet. Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle nå frem med forhandlinger, men OLFs manglende forhandlingsvilje har umuliggjort det, sier Brekke i meldingen.

Dette var langt på vei også holdningen til Hanne Bjurstrøm da hun meddelte at staten brøt inn.

- Arbeidsgiverne har tatt et uhyre uansvarlig valg. Prosessen måtte stoppe. Når ingen har tatt ansvar, måtte jeg gjøre det, sa Bjurstrøm ifølge NTB.

OLF: - Fornuftig

OLF er på sin side svært fornøyd med at det nå blir lønnsnemnd.

- Fornuftig valg av regjeringen å gripe inn, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i OLF i en pressemelding, som legger til at oljebransjen var helt klar for å stenge ned produksjonen om ikke regjeringen hadde grepet inn.

- Fagforeningenes krav om fullt opptjente pensjonsrettigheter ved 62 år, som er en langt bedre pensjonsordning enn andre arbeidstakere har, var umulig å innfri. OLF forhandler ikke om pensjon i tariffavtalene, det er opp til hver bedrift å avgjøre hvilke ordninger de ønsker for sine ansatte. Den vanlige pensjonsalderen for arbeidere på norsk sokkel er 65 år. Spørsmålet om aldergruppen 62-65 år har vært kjernen i konflkten, skriver foreningen videre.

Ikke forståelse for Statoils pensjonskutt
Nå skal Rikslønnsnemnda innsettes, men Brekke konstaterer at det trolig blir fritt frem for Statoil ensidig og på kort varsel å fjerne driftspensjonen som de ansatte har hatt i mange år, mens den beholdes for selskapets toppledelse. At toppledelsen begrunner pensjonskuttet for sine ansatte med solidaritet med regjeringens pensjonsreform, har han ikke mye forståelse for.

- Rederiforbundet, som er den største arbeidsgiverorganisasjonen på sokkelen, har en tilsvarende pensjonsavtale i sine tariffavtaler. Det samme har offentlig sektor. Dette er først og fremst økonomisk begrunnet for Statoil, lyder Brekke.

Bukken og havresekken
- Situasjonen er særlig betenkelig i et selskap hvor staten er hovedeier. Her passer bukken på havresekken. OLF tvinger frem en løsning gjennom lockout, hvorpå regjeringen går inn med tvungen lønnsnemnd på vegne av sitt eget selskap, sier Brekke i meldingen.

Han er forarget over Statoils og OLFs fremgangsmåte ved fjerningen av driftspensjonen og den påfølgende behandlingen dette spørsmålet har fått i sokkeloppgjøret i år.

Dette var begrunnelsen

Arbeidsdepartementet skriver i en pressemelding i natt at regjeringen anser dette som påkrevd for å avverge de store samfunnsmessige konsekvensene av den varslede lockouten.

- Totalsituasjonen innebærer at det vil være uforsvarlig å la konflikten fortsette. Den varslede lockouten fra midnatt ville ha ført til full stans i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel i Nordsjøen. Dette kunne fått svært alvorlige konsekvenser for tilliten til Norge som troverdig leverandør av olje og gass. Norge leverer om lag 20 prosent av gassen til Europa. Om ikke lenge ville lockouten derfor kunne ha fått betydning for forsyningssikkerheten, særlig i Tyskland og Storbritannia. Lockouten ville også hatt store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet og uheldige ringvirkninger for norsk industri, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mandag kveld.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag