«Biodrivstoff som selges utover omsettingskravet, omfattes ikke av veibruksavgift og må per i dag heller ikke dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene. Dette gjør at prisforskjellen mellom biodrivstoff og drivstoff av fossil opprinnelse reduseres.»

Dette skriver Miljødirektoratet i en faktasak om biodrivstoff fra februar 2017.

Dobbelt så mye som kravet

Og nå kommer SSB med fasiten om hvordan dette har påvirket innblandingen av biodrivstoff i norsk bensin og diesel:

Norske bensinstasjoner blander inn dobbelt så mye biodrivstoff som de trenger - som de ikke trenger å dokumentere bærekraft av.

- Bensin og autodiesel blir tilsatt biodrivstoff. Foreløpige tall basert på oppgaver til Skatteetaten viser at det ble tilsatt 668 millioner liter bioetanol og biodiesel i 2017.

- Dette ga en innblanding på om lag 16 prosent for bilbensin og autodiesel som er langt over kravet om at drivstoff skulle innehalde 8 prosent biodrivstoff i 2017. Det vart tilsatt 74,3 millioner liter bioetanol som gir en bioandel på 6,6 prosent for bilbensin i 2017. For autodiesel vart det blanda inn 593,5 millioner liter som ga en bioandel på 19,4 prosent.

Sparer 1,3 milliarder i avgifter

Veibruksavgiften for diesel var i 2017 3,80 kroner, og 4,99 kroner for bensin.

Det betyr at innblandingen sørget for at bensinstasjonene slapp unna rundt 180 millioner avgiftskroner på bensin og 1,1 milliard for diesel.

Salget av både bensin og diesel faller

Bensinsalget har falt siden de siste årene, mens dieselsalget har økt. Men nå melder SSB at 2017 ble året der salget av både diesel og bensin gikk ned.

- I 2017 endte salget av autodiesel på 3,1 milliarder liter, 83 millioner liter mindre enn i 2016 eller ein nedgang på 2,7 prosent, skriver SSB.

- Samlet salg av bilbensin og autodiesel endte på 4,2 milliarder liter i 2017, en nedgang på 117 millionar liter eller 2,7 prosent sammenlignet med året før.