NA24.no

Blått lys for Reiten

Sist oppdatert:
Ny rapport gir Stoltenberg og Andersen unnskyldningen de leter etter. Se hva Jens sier.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Advokatfirmaet BA-HR har på oppdrag for Næringsdepartementet vurdert Norsk Hydros avvikling av opsjonsordningen. Rapporten er ganske enkelt knusende for Hydroledelsen og styret i selskapet.

NA24 - din næringslivsavis

«Som det fremgår av allmennaksjeloven § 6-27 første ledd setter imidlertid ikke inhabilitetsbestemmelsen bare forbud mot at den inhabile tar del i avgjørelsen, men også i behandlingen av saken ellers», skriver BA-HR i rapporten.

Januar i år
Rapporten fra BA-HR henviser til at konsernledelsen, ifølge Dagbladet, allerede i januar 2007 diskuterte å foreslå at styret skulle avvikle opsjonsordningen i juli 2007.

Les den kontroversielle BA-HR-rapporten her

«Hvis det er riktig at saken ble drøftet i konsernledelsen allerede i januar 2007, jf. oppslaget i Dagbladet nevnt over, forstår vi det slik at konsernsjefen var del i dette. Det er ikke godt forenelig med inhabilitetsregelen at han deltok i disse drøftelsene», står det i rapporten.

Kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartement, Mette Fossum Beyer, sier til NRK at departementet ikke vil ta stilling til rapporten før etter bedriftsforsamlingen har hatt sitt møte i kveld. Det samme uttalte næringsminister Dag-Terje Andersen og statsminister Jens Stoltenberg på en improvisert pressekonferanse mandag kveld.

«Grunnlag for tvil»
Pressekonferansen kom i stand etter at sentralstyret i Arbeiderpartiet hadde fått en lengre redegjørelse av næringsministeren. Det er ingen tvil om at den omstridte BAHR-rapporten var sentral også på mandagens drøftinger i Arbeiderpartiet.

- Vi har som eier et ansvar for å sørge for at vi får full belysning av at avviklingen av opsjonsavtalene skjer på billigst mulig måte. For å forsikre oss om at dette har skjedd tok vi kontakt med to advokatfirmaer, sa partileder og statsminister Jens Stoltenberg.

Stoltenberg sa også at opsjoner kan regnes til det man selv vil og at det virket som om «det er noen minuser de ikke har fått med i regnestykket» da Hydro benyttet seg av den såkalte Black Scholes-modellen for utregning av opsjonsavtalene. Han viste til endringen i forhold til det som står i årsrapporten. Han uttrykte klart at regjeringen tviler på at dette avviklingen er gjort på billigst mulig måte, blant annet fordi arbeidsplikt, kjøpsplikt av aksjer og begrensning av opsjonsutbetalingen i forhold til årslønn var unntatt.

- Det er grunnlag for å så tvil om de har gjort det største eier mener er billigst mulig måte, la han til.

Flere ledere
Det er ikke bare Reiten som vurderes av BAHR. Også andre ledere i Hydro blir nevnt av advokatfirmaet.

«Så vidt vi forstår har regnskaps- og økonomidirektøren i et styremøte i juni 2007 orientert styret om hvordan avviklingsavtalene var tenkt utformet. Hvis dette betyr at hun også har deltatt i utarbeidelsen av ordningen i Hydros administrasjon, er dette kritikkverdig og etter vårt syn i strid med kravet til forsvarlig saksbehandling. Hun fikk etter det vi forstår utbetalt 4,3 MNOK i forbindelse med avviklingen».

«Så vidt vi forstår vurderte Hydros interne juridiske avdeling juridiske spørsmpål i forbindelse med avviklingen, så som prosessrisiko og forholdet til styrets kompetanse etter almennaksjeloven. Hvis dette er riktig, er også dette kritikkverdig. Juridisk direktør fikk utbetalt MNOK 5,2».

Advokatselskapet stopper ikke der.

«Hvis flere av lederne har hatt med saksforberedelsen å gjøre, er også dette kritikkverdig. Vi har imidlertid ikke nærmere opplysninger om dette», skriver BA-HR.

BA-HRs oppsumering
«Hydro har ikke gitt noen offentlig redegjørelse for sin saksbehandling, og det foreligger følgelig svært begrenset informasjon om denne. Basert på de opplysninger som foreligger, er det imidlertid vår konklusjon at det er nærliggende å reise kritikk mot saksbehandlingen i Hydro», skriver advokatfirmaet i ganske klart ordelag.

«Dette har først og fremst sammenheng med at initiativet til avviklingen av opsjonsordningen synes å ha blitt tatt av konsernledelsen, og at enkelte av lederne synes å ha deltatt i behandlingen av saken i Hydro, til tross for at de har stått i et motpartforhold til Hydro».

Ap ansetter eller avsetter ikke
Men på tross av omfattende press mot Hydro, som kuliminerte i at styreleder Jan Reinås trakk seg søndag ettermiddag, vil hverken Dag Terje Andersen eller Jens Stoltenberg si noe om Eivind Reiten nå bør følge samme vei.

- Sentralstyret i Arbeiderpartiet hverken avsetter eller ansetter sjefer i Hydro, sier Stoltenberg.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere