Blir de først tatt for juks er straffen knallhard

Denne finansrådgiveren lever av å pushe aksje- og rentefond på norske privatkunder. Han kan ikke stå frem med sin identitet, da han ville fått sparken på flekken.

Denne finansrådgiveren lever av å pushe aksje- og rentefond på norske privatkunder. Han kan ikke stå frem med sin identitet, da han ville fått sparken på flekken. Foto: Niels Ruben Ravnaas

- Det vil være et brudd på regelverket dersom foretaket setter sine egne interesser foran kundene sine, sier Finanstilsynet.

26.06.15 06:03

Torsdag stod en finansrådgiver anonymt frem i Nettavisen og forklarte hvordan vanlige nordmenn blir lurt av med sine sparepenger hver eneste dag.

- Folk snakker om uavhengige finansrådgivere. Det er bare tull. Jeg fikk kritikk av ledelsen fordi jeg anbefalte og solgte et fond, som ga lavere kickback, sier finansrådgiveren.

Les saken: - Vi lurer kundene våre hver dag

For å ha mulighet til å selge slike fond må selskapene ha konsesjon. Og det er Finanstilsynets oppgave å påse at selskapene følger reglene.

- Det generelle utgangspunktet er at de som yter konsesjonsbelagte tjenester må følge regelverket, sier Lars Ove Hagset, spesialrådgiver hos Finanstilsynet, til Nettavisen.

Salgsselskapene får provisjoner fra aksje- og rentefondene etter hvor mye de klarer å selge. Provisjonen er ulik, noe som gjør at selskapene kan tjene mer på å selge et dyrt produkt selv om de også tilbyr en identisk, men billigere utgave.

Det er ikke tillatt i henhold til regelverket, da det er kundenes beste som skal ivaretas.

- De må opptre i samsvar med kravene til god forretningsskikk og ved investeringsrådgivning skal foretakene innhente informasjon om kunden for å kunne gi egnede råd. Foretakene skal ivareta kundenes interesser på beste måte, sier Hagset.

- Det vil være et brudd på regelverket dersom foretaket setter sine egne interesser foran kundene sine.

Kan miste retten til å selge
Selskap som bryter konsesjonsreglene kan bli knallhardt straffet.

- Eventuelle reaksjoner kommer an på alvorlighetsgraden av saken. Men i alvorlige saker så har vi ved flere tilfeller tidligere kalt tilbake konsesjonen.

Når en tillatelse til å yte tjenester blir trukket tilbake er det som regel kort vei til avvikling av hele selskapet.

Samtidig har reglene blitt skjerpet inn, noe som samlet gjør at Jorge Jensen, Fagsjef hos Forbrukerrådet, sa at han er overrasket over at dette er en praksis som fortsatt pågår.

- I Finanstilsynet har vi brukt mye ressurser på å følge opp de som yter investeringsrådgivning, ved stedlige tilsyn. I den forbindelse har vi også lagt vekt på at de skal ha gode rutiner for å sikre overholdelse av regelverket og oppdage eventuelle regelbrudd internt i foretaket, sier Hegset.

På spørsmål om det ikke er vanskelig å få bevis på snusk, dersom selskapene vil holde aktiviteten skjult sier spesialrådgiveren:

- Foretakene har informasjonsplikt overfor oss, og må svare på de spørsmålene vi måtte stille. Ved stedlig tilsyn blir foretaket grundig gjennomgått

Gedigne beløp
Samlet har nordmenn investert enorme summer i fond. Ved utgangen av april var det hele 912 milliarder kroner investert i alle norske verdipapirfond.

Det gedigne volumet gjør at selv om forskjellen i prosenter kan fremstå som liten, er det potensielt ekstremt lukrativt for de som selger slike.

- Jeg har ofte fått kritikk av ledelsene. Det går bare ikke an. Vi må få åpenhet om dette, sier finansrådgiveren.

Statistikk tilknyttet Verdipapirfondenes forening viser at nordmenn foretrekker dyre fond.

I fjor var gjennomsnittlig forvaltningshonorar for norske aksjefond på 1,4 prosent. Men for de ti fondene som var mest populære, var honoraret på hele 1,9 prosent.

Det at det er forskjeller kan det være flere forklaringer på, ifølge direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

- Det er sånn at forvaltningshonorarene er noe lavere når tegningsbeløpene går opp. Småkundene kan fysisk ha noe høyere honorar enn større kunder., sier han til Nettavisen.

Les også: - Vi lurer kundene våre hver dag

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag