*Nettavisen* Økonomi.

Blir du langtidssykemeldt skal en ny lege vurdere deg

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson stoler ikke på at fastlegene gjør en god nok jobb. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Regjeringen stoler ikke på fastlegen.

06.12.14 10:34

En uavhengig lege skal fra neste år vurdere om fastlegen har gjort rett i å skrive ut sykmelding eller ikke. Hensikten med regjeringens forslag er å redusere sykefraværet.

I første omgang er det snakk om en forsøksordning i regi av Arbeids- og velferdsetaten. Det skal kun være aktuelt der sykmeldingen strekker seg ut over seks måneder.

Den nye legen skal vurdere om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at personen ikke kan være i arbeid, om personen vil kunne være i aktivitet eller på arbeidsrettede tiltak og vurdere i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt.

Portvokter

– Selv om Nav vurderer retten til sykepenger, ligger den reelle portvokterrollen hos sykmelder, som i 80 prosent av tilfellene er fastlegen, framgår det av forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som ble lagt fram av statsråd Robert Eriksson (Frp) fredag.

Det har også tidligere vært gjennomført forsøk med «uavhengige leger» i vurderingen av søknader om uførepensjon. I Sintefs evaluering av forsøket påpekes det at grepet nok vil ha større effekt tidligere i stønadsløpet.

For at grepet skal fungere, må den nye legen gis tilgang til alle dokumenter som angår sykmeldingen samt gjennomføre konsultasjoner og undersøkelser.

«Second opinion»

Lovforslaget legger til grunn at fastlegen fortsatt skal ha det medisinskfaglige ansvaret. Den nye legen skal på sin side komme med en «second opinion», som det heter i dokumentet.

For pasienter som er alvorlig syke og hvor det er lite trolig at de vil kunne komme tilbake i arbeid, vil unntaksbestemmelser bli vurdert, poengterer Arbeids- og sosialdepartementet.

Sykefraværet økte markert fram til 2003, men falt så betydelig fram til 2005. Siden da har nivået vært temmelig stabilt. Fra 2011 til 2012 gikk det totale sykefraværet ned fra 6,7 til 6,5 prosent. Også i fjor var sykefraværet på 6,5 prosent – det laveste nivået siden avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001.

På tross av dette er Norge likevel det landet i OECD hvor flest årsverk går tapt som følge av sykefravær. (©NTB)


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.