Gå til sidens hovedinnhold

Bloggere kan få skattesjokk

Skatteetaten varsler kontroll.

Stadig flere tjener penger på blogging. Ifølge Skatteetaten er ikke alle er klar over hvilke skatteforpliktelser dette fører med seg.

Den økende kommersialiseringen av blogging kan få skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for bloggerne. Det er som regel få utgifter knyttet til å blogge, og mange tjener store summer på reklame, annonser og produktomtaler. En rekke bloggere mottar også produkter som for eksempel sminke, klær, spill, datautstyr eller barneutstyr av produsenter som ser på bloggerne som viktige markedsførere.

- Gaver eller sterkt rabatterterte produkter er å regne som skattepliktig inntekt, påpeker Magdalena Wood, skatterevisor, som leder en gruppe som ser på blogging i Skatteetaten.

- Bør følge med
Wood viser til at det er flere hundre tusen bloggere i Norge. Derfor har Skatteetaten satt fokus på de kommersielle vinningene av denne virksomhet.

- En del bloggere er mindreårige og de har nok ikke en fullstendig oversikt over hva som er skattepliktig eller ikke. Foreldre bør derfor passe godt på at barna holder seg innenfor regelverkts rammer, skriver hun i en melding.

Blogging er et av flere områder Skatteetaten har fokus på gjennom sin nasjonale satsning på e-handel, både gjennom å kontrollere og informere.

- Vi kan ikke akseptere at internett skal være en skatte- og avgiftsfri sone, mener Wood.

Det er ikke for sent å gjøre det riktig ved årets selvangivelse. Du kan gjøre de nødvendige endringer fram til 30. april.

Strenge regler
I en gjennomgang skriver Skattetaten at ting som bloggerne ikke har bedt og kastes, må registreres.

- For å unngå beskatning, må du lage en liste over hva som kastes. Listen må signeres, dateres og legges i regnskapet, redegjør Skatteetaten.

Videre skriver Skattetaten at inntekter/gaver fra bloggen som overstiger 50.000 kroner i løpet av en 12 måneders periode, skal du registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gir samtidig rettt på fradrag for merverdiavgift på kostnader man har i forbindelse med bloggen.

Videre gis det rett til fradrag på bloggvirksomheten.

- Du kan få fradrag for kostnader som relaterer seg til virksomheten. Dette kan for eksempel være PC, deler av telefonutgifter, deler av internettutgifter, deler av fotoutstyr. Er du registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan du krever fradrag for merverdiavgift på kostnader som relaterer seg til bloggen, opplyses det.

Ifølge Skatteetaten anses blogging som hobby når den er av ikke økonomisk karakter. Det vil si at bloggingen ikke er egnet til å gi overskudd eller gi økonomiske fordeler. Inntekter av hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig, og man får heller ikke fradrag for kostnader til slik aktivitet, skriver Skatteetaten. Videre ansess blogging som næringsvirksomhet dersom den drives for egen regning og risiko, tar sikte på å ha en viss varighet og omfang, og den er egnet til å gi overskudd.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken