Onsdag klokken 11 ble boligprisstatistikken for september lagt frem av Eiendom Norge.

Statistikken viser store forskjeller i boligmarkedet i september.

- Boligprisene sank med 0,1 prosent nominelt. Sesongkorrigert har vi en oppgang på 0,9 prosent, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det er den syvende måneden på rad med sterk sesongkorrigert vekst.

Boligprisene de siste 12 månedene viser en oppgang på 10 prosent. Oslo leder an med en 12-måneders vekst på 18,5 prosent. I enkelte bydeler er det mer enn 20 prosent vekst de siste 12 månedene.

Utviklingen ellers er på -5,3 prosent i Stavanger, 3,6 prosent i Bergen og 8,6 prosent i Trondheim.

– Forskjellene i 12-månedersveksten viser at det fortsatt er en tredeling av det norske boligmarkedet med Oslo og Stavanger som ytterpunkter, mens resten av landet har en mer moderat utvikling. Oslo skiller seg nå klart fra resten av landet, og det er nå bydeler i Oslo som har over 20 prosent vekst siste 12 måneder, sier Dreyer.

Les også: Pass deg for dette hvis du vil bli rik på boligkjøp

Tror på vekst også i fjerde kvartal

Boligprisene steg mest i Oslo og Hamar med en oppgang på 1,3 og 0,5 prosent. Eiendom Norge tror også på vekst i Oslo-området i fjerde kvartal, selv om dette er uvanlig.

Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på 1,2 prosent.

I Oslo er det 38 prosent færre boliger til salgs nå enn for ett år siden.

I Stavanger er det 40 prosent færre boliger til salgs, og i Trondheim 9 prosent færre boliger til salgs.

Kun i 2015 er det solgt flere boliger enn i år. Det ble solgt 9.352 boliger sist måned.

Bekymret

Dreyer er enig med Finanstilsynet at prisveksten er bekymringsfull, men mener samtidig eat en innstramming i boliglånsforskriften vil virke negativ der hvor boligmarkedet er svakere.

Dagen før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 ber Dreyer finansminister Siv Jensen heller ta i bruk tiltak som vil stimulere tilbudssiden i boligmarkedet.

– Økt satsing på forenklinger, effektivisering av offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekter er bedre tiltak enn å endre boliglånsforskriften, som kan slå uheldig ut for andre deler av landet, sier Dreyer.

Les også: Oslo kommune bruker hundrevis av millioner på å presse opp boligprisene

(Artikkelen fortsetter under)

Sterk vekst i august

I august 2016 steg boligprisene med 2,8 prosent. Justert for sesongvariasjoner økte boligprisene med 1,1 prosent.

Det ble i august solgt 8628 bruktboliger, noe som er en økning på 8,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det er ifølge Dreyer den sterkeste veksten vi har hatt i august de siste ti årene. Vi må helt tilbake til 2009 for å finne en sterkere vekst.

Boligprisstatisikken blir gitt ut i samarbeid Eiendomsverdi og Finn.no.

Les også: OBOS-prisene har steget 23 prosent

DNB: Langt frem til renteheving

Høye boligpriser til tross, norsk økonomi er fortsatt skjør, og derfor er det langt fram før en eventuell renteheving, mener DNB Markets.

– De høye boligprisene er isolert sett et argument for høyere styringsrente, eller sagt på en annen måte: et argument mot å kutte renten videre, sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en pressemelding.

– På den andre siden er prisveksten spesielt høy i Oslo og områdene rundt, mens den er mer balansert i resten av landet. Derfor er ikke nødvendigvis renten, som virker på hele landet, det beste virkemiddelet for å dempe boligprisveksten, mener hun.

– DNB venter at styringsrenten holdes uendret i desember i tråd med at norske nøkkeltall fortsetter å vise bedring. Vi mener dagens boligpristall støtter opp under denne forventningen, sier Strøm Fjære videre i en kommentar til at prisene på norske bruktboliger steg 0,9 prosent fra august til september (sesongjustert). (©NTB)