*Nettavisen* Økonomi.

Boligkjøper til sak fordi solen gikk ned for tidlig

Foto: (Google)

Huseier hadde utfordrende jobb i retten etter boligkjøp på Nesøya.

05.12.12 18:45

Ekteparet kjøpte tomannsbolig til 4.175.000 kroner i Sundlia på Nesøya i 2010.

Etter hvert ble det klart at det var mye ved den nye boligen de ikke var fornøyd med.

Sola forsvant fra terrassen før den skulle, og bussen til byen brukte mye lengre tid enn det selgerne hadde sagt.

I tillegg var avtrekksvifta på badet ikke koblet til, og varmekablene fungerte ikke som de skulle.

Etter flere reklamasjoner gjennom 2011 uten innrømmelser fra selger, tok kjøper ut stevning ved Oslo tingrett i mars 2012, med krav om 560.000 kroner i prisavslag og erstatning.

Retten måtte ta stilling til følgende svært uvanlige klager fra kjøper:

  • Kjøper hadde ikke sol på terrassen etter klokken 20. I salgsoppgaven var det opplyst at det var en solrik terrasse med sol til cirka 21.30.
  • Bussen fra Nesøya til Oslo skulle bruke 12 minutter. I virkeligheten brukte den 19 minutter.
  • Defekt vaskemaskin

«Kort vei til buss ca. 12 minutter inn til Aker Brygge. Nattbuss ekspress like raskt», sto det i salgsoppgaven.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Googlemaps)

Den virkelige reisetiden var 19 minutter, og kjøper mente derfor at det forelå en mangel når avviket var så stort. For dette ble det krevd et prisavslag på boligen på 100.000 kroner.

Kravet ble blankt avvist av retten.

Busstur
- Selv om det er et avvik i reisetiden på 7/9 minutter sammenlignet med rutetabellen, og ytterligere avvik sett opp mot reell reisetid ved rushtider, mener retten en slik uriktig opplysning ikke kan anses å være grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro. Boligen ligger på Nesøya i Asker kommune, og saksøkerne må antas å ha vært kjent med at det er en reisetid av en viss varighet inn til Oslo, heter det i dommen.

Solforholdene er kjøper så skuffet over at det kreves prisavslag også her. Sola forsvinner langt tidligere enn forespeilet i prospektet, og da en takstmann var på befaring om kvelden den 19. juni 2011, var det lite eller ingen sol på terrassegulvet.

«Dette gir i gjennomsnitt 2,5 manglende soltimer fra de opplysninger saksøkte har gitt til saksøker forut for kjøpet», anførte boligkjøper overfor retten. De vil ha prisavslag på 5-10 prosent for dette.

Sola gikk ned
Retten var av en ganske annen oppfatning. Kjøper har i utgangspunktet reklamert for sent, noe kjøper forklarte med at de var bortreist i de tidsrommene det var aktuelt å måle hvor lenge det var sol på terrassen.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Kjøper mente subsidiært at han likevel kunne reklamere i henhold til avhendingsloven paragraf 4-19, som omhandler retten til å reklamere hvis selger har opptrådt grovt uaktsomt, uærlig, eller handlet i strid med god tro.

Det er ingen tvil om at det i salgsprospektet var oppgitt at det dreide seg om en solrik eiendom beliggende på Nesøya, og at den hadde en stor solrik terrasse på fremsiden av huset med sol til cirka klokken 21.30 på sommeren.

- Tolkningsspørsmål
Men retten mente det ikke var grunn til å tro at selger bevisst hadde feilinformert, og at det måtte legges til grunn at det kan være ulike oppfatninger om hva som menes med sol på terrassen:

- Tolkningsuenigheten knytter seg til om en beskrivelse av sol fram til et gitt tidspunkt innebærer at det skal være sol på store deler av terrassegulvet, eller om det er tilstrekkelig at solen står på husveggen og vinduene innerst på terrassen, og at solnedgangen kan sees fra terrassen, heter det i dommen.

Krav knyttet til den defekte vaskemaskinen ble frafalt under hovedforhandlingen.

Defekt vifte
Så gjensto kravene om prisavslag knyttet til ventilasjon på baderom og defekte varmekabler.

Retten kom til at det her forelå mangelfulle opplysninger fra selgers side, men at det avgjørende måtte være om kjøper hadde handlet annerledes om han hadde hatt riktige opplysninger om den defekte viften.

Det viste seg at ventilasjonen kunne fikses relativt raskt og billig, ved å åpne himlingene og forbinde viften med ventilen i veggen. I dommen het det:

«Etter en samlet vurdering av feilens art, utbedringens omfang og utbedringskostnadene sett opp mot kjøpesummen mener retten det er sannsynliggjort at saksøker ville kjøpt boligen selv om han hadde kjent til feilen i ventilasjonen, og at kjøpet ville skjedd på de samme vilkår».

Kompis gjorde jobben
Kjøper fikk gjort utbedringsarbeidet av en faglært kamerat, og jobben kostet snaut 30.000 kroner. Dette utgjør 0,7 prosent av kjøpesummen for huset på 4.175.000 kroner.

I slike saker er det normalt at erstatningskravet må være av en viss størrelse dersom man skal få medhold. I henhold til rettspraksis bør det være minst 3-4 prosent av kjøpesummen.

Endelig ville kjøper ha prisavslag for defekte varmekabler. Det dreide seg både om varmekabler i gang, vindfang og baderom som ikke fungerte som de skulle, samt at det «manglet» varmekabler på et lite området.

Mangelfulle opplysninger
Riktignok hadde selger opplyst i egenmeldingsskjema at det var utført ufaglært arbeid med varmekabler, men kjøper mente det ikke var gitt tilstrekkelige opplysninger om dette. I skjemaet var det krysset av for at ufaglærte hadde utført arbeid, men i kommentarfeltet sto det «Elektriker As Watt - faglært».

Retten ga kjøper medhold i at selger hadde gitt mangelfulle opplysninger om at arbeidet med varmekablene var utført av ufaglærte.

Men nok en gang kom kjøper til kort med sine krav. Retten anførte de samme argumentene som i tilfellet med ventilasjonen: Mer utfyllende informasjon fra selger ville ikke har innvirket på handelen, og kostnaden med utbedring - 56.250 kroner, tilsvarende 1,35 prosent av kjøpesummen - var ikke stor nok til å oppfylle vesentlighetskravet.

Dermed endte det med braktap i retten for kjøperne av boligen i Sundlia på eksklusive Nesøya. De måtteut med 165.000 kroner i saksomkostninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.