Boligprisene steg med 0,2 prosent i pris i juli. Justert for sesongmessige variasjoner var økningen på en prosent prosent.

Selv om boligprisene stiger, så går salget ned. Det ble i juli solgt 3.642 bruktboliger, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med juli 2015. Nedgangen i antall solgte boliger i juli er lavere enn tidligere år.

– Trenden er tydelig. Det er en sterk utvikling i det norske boligmarkedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i juli med 1,0 prosent på landsbasis.

– Det er sannsynlig at vi runder en tolvmånedersvekst på 10 prosent ved utgangen av året, sier han.

Sterkest prisvekst hadde Oslo og Trondheim med henholdsvis 1,8 og 1 prosent i juli.

– Boligprisveksten i Oslo og på Østlandet ser ikke ut til å bremse og vil prege utviklingen i boligmarkedet utover høsten, konstaterer han.

Les også: - Sjansen for nullrente er tatt bort
Les også: Her er verdens åtte dyreste byer

Eksplosivt i Oslo

Dreyer beskriver veksten i Oslo i feriemåneden juli som eksplosiv. Ikke siden Eiendom Norge startet med sine målinger i 2003 har boligprisene økt så kraftig i hovedstaden i juli.

Det siste året har prisene økt med 15,2 prosent, i enkelte bydeler enda mer.

– Dette er det mange vil beskrive som en usunn vekst som ingen ønsker seg, sier Dreyer.

I de fleste av landets øvrige regioner er det en nedgang i boligprisene, noe som er normalt for måneden.

Det ble i juli solgt 3.642 bruktboliger, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med juli 2015. Det lave tilbudet av boliger i Oslo og på Østlandet, men også i Trondheim, forklarer noe av den sterke prisoppgangen, påpeker Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 10.328 boliger til salgs, noe som er 8,9 prosent færre enn for ett år siden.

Nedgang i antall solgte boliger

– Nedgangen er størst på Østlandet og i Trondheim, der er det solgt færre boliger enn normalt i juli måned. Så langt i år er det solgt 5,8 prosent færre boliger enn på samme tid i 2015, men salgsvolumet i år er høyere enn de forgående årene, sier opplyser administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Ved utgangen av juli er utbudet av boliger på Østlandet og Trøndelag betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Rogaland viser på tilbudssiden tegn til normalisering. I de fleste andre deler av landet er utbudet av boliger som normalt for årstiden.

Mer normalt i Stavanger

Oljebremsen har fått boligmarkedet i Stavanger til å bråstoppe, men i juli-tallene ser Eiendom Norge en pekepinn på at markedet i oljehovedstaden er i ferd med å normalisere seg.

En nedgang på 0,6 prosent i Stavanger i juli er veldig normalt, påpeker Dreyer.

– Vi ser en forbedring i Stavanger, konstaterer han.

Tolvmånedersveksten i Stavanger er på minus 6,3 prosent, en positiv utvikling sammenlignet med forrige måned. Også på tilbudssiden er det tegn til normalisering i Rogaland.

I de fleste andre deler av landet er utbudet av boliger som normalt for årstiden.

I Bergen steg boligprisene med 0,5 prosent i juli, mens Kristiansand hadde en nedgang på 0,5 prosent. I Tromsø lå markedet flatt.

Men Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø har alle opplevd en sterk prisvekst det siste året.