Boligprisene ned - se når det snur

DnB Nor venter at boligprisene skal ned 5,5 prosent i 2009. Så kommer oppgangen.

15.01.09 13:39

I sin ferske økonomiske utsikt mener DnB Nor Markets at boligprisene i Norge skal ned 5,5 prosent fra desember 2008 til desember 2009.

NA24 – din næringslivsavis

Fallet kommer i vår
- Størsteparten av nedgangen ventes å komme i første halvår. I 2010 venter vi at prisene vil stige noe og lengre fram venter vi at boligprisveksten vil være mer i tråd med inntektsveksten, heter det i analysen.

DnB Nor Markets mener at boligprisnivået i 2009 vil være ganske nær et normalt prisleie. Men banken tror at Svein Gjedrems kraftige rentekutt vil bidra i svært stor grad til å stabilisere boligprisene.

- I nedgangstider vil en imidlertid ofte se at prisene faller godt under et slikt leie. De kraftige kuttene i rentene tror vi bidrar til at vi denne gangen ikke får en slik ”under-shooting” i boligprisene, argumenterer DnB Nor Markets.

Langvarig fall
Prisene på brukte boliger, justert for sesongvariasjoner, har falt nesten sammenhengende det siste halvannet året, kun avbrutt av en beskjeden oppgang i februar og mars i fjor. Ved utgangen av 2008 lå bruktboligprisene 10,6 prosent lavere enn toppen i juni 2007.

- På lang sikt er det rimelig å tenke seg at prisene på brukte boliger vil utvikle seg i takt med kostnadene ved å bygge nye boliger inklusive tomtekostnader. Dersom bruktboligprisene over tid stiger mer, vil det bli stadig mer lønnsomt å bygge nye boliger, noe som etter hvert vil dempe økningen i bruktboligprisene. Dersom bruktboligprisene faller relativt til nybyggingskostnadene, vil lønnsomheten hos utbyggerne svekkes. Da vil det bli bygd færre boliger, og prisene vil etter hvert ta seg opp, skriver DnB Nor Markets.

- Ingen boligboble
Meglerhuset mener forholdet mellom boligprisene og byggekostnadene er svært interessant. Markets anfører at de siste 50 årene har bruktboligprisene i snitt steget med nesten tre prosentpoeng mer enn byggekostnadene i denne perioden.

Men dette har ikke ført til noen kraftig økning i boligbyggingen i denne perioden, snarere tvert imot. Det var først i 2004 at boligbyggingen tok seg markert opp, ifølge meglerhuset.

- Det er derfor liten grunn til å tro a det har vært bygd opp en 50-årig boble i prisene. Forklaringer på at boligprisene over tid har økt mer enn byggekostnadene kan skyldes at tomteprisene har økt i denne perioden (jo da, vi har nok av tomter, men ikke der hvor de fleste vil bo!). Det er også mulig at statistikken systematisk undervurderer kostnadsveksten, skriver DnB Nor Markets.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.