KVADRATUREN I OSLO (Nettavisen.Økonomi): Eiendom Norge la tirsdag frem de seneste månedlige boligpristallene. Og statistikken viser altså en oppgang i februar på 0,5 prosent på landsbasis.

- Dette er en moderat prisutvikling for februar å være, sa adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på en pressekonferanse tirsdag. Han understreket likevel at vi ligger på et høyt nivå prismessig. Nominelt ligger vi tett på de rekordhøye nivåene fra april 2017.

I videoen over kan du følge fremleggelsen av de nye februar-tallene.

Ny topp snart?

- Jeg blir ikke overrasket om vi tar igjen disse nivåene i løpet av et par-tre måneder. Men vi er i en trend med flate priser, kanskje en svak vekst. Det er et balansert og velfungerende marked, sa Dreyer. Det tilbys mange boliger for salg, men samtidig selges det mange boliger.

De seneste tolv månedene har boligprisene steget med 3,0 prosent. Korrigerer vi for sesongvariasjoner, altså for det som er en normal prisutvikling i måneden, var det uendrede priser i februar.

Ordinært i Oslo

I Oslo steg boligprisene med 1,1 prosent i februar, uten sesongjusteringer. Sesongkorrigert er vekten på 0,3 prosent.

- Det er en helt ordinær vekst. Tolvmånedersveksten i Oslo er på 5,1 prosent. Det er heller ikke noe unormalt volum i antall boliger som legges ut i Oslo, sa Dreyer.

Leder for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre, kommenterer de seneste boligoristallene med at kundene ikke lar seg skremme av den varslede renteoppgangen fra Norges Bank.

- Vår oppfatning er at kundene har tatt høyde for en renteheving og at de har buffer til å takle det. Det er fortsatt bra aktivitet og et velbalansert marked, med mange på kjøpersiden og med mange boliger ute til salgs, sier Sætre.

Lengre tid

Gjennomsnittlig tid det tar å selge en bolig, ligger nå i hovedstaden på 30 dager, som ifølge Dreyer er ganske høyt. Landsgjennomsnittet er en omsetningstid på 61 dager.

Men det er et rekordhøyt salg av antall boliger i årets to første måneder. I februar ble det solgt 6245 boliger i Norge. Det er en økning på 4,4 prosent fra februar 2018. Samtidig ble det lagt ut 6889 boliger for salg, som er en økning på 4,2 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

- Det er mange som realiserer sine salgsplaner. I tillegg er tilbakemeldingene fra våre medlemmer at det er en del boliger som ennå ikke er kommet ut i markedet. En noe tregere omsetningstid gjør at dette er et balansert marked, kommenterte Dreyer.

Spesielle Bergen

Utviklingen i Bergen er veldig spesiell, med en kraftig oppgang i januar, men med en nedgang i februar på hele 1,9 prosent. Sesongjustert falt prisene med 1,8 prosent.

- I sum gir dette en nokså flat prisutvikling i Bergen, sa Dreyer. Det har vært en nedgang i antall tilbudte boliger i Bergen, men utviklingen har nå stabilisert seg.

I Trondheim var utviklingen moderat i februar, med en prisoppgang på 1,2 prosent, etter en sterk oppgang i januar. Trondheim har et stort utbud av boliger til salgs.

- Kjøperne har fortsatt mye å velge mellom i Trondheim.

I Stavanger er prisutviklingen svakt negativ, med et fall de seneste månedene på 0,8 prosent.

Sterk start

Boligmarkedet i 2019 har begynt sterkt. Tall fra Eiendom Norge viser at i
januar økte boligprisene med 2,7 prosent
. Den sesongkorrigerte oppgangen i januar var på 0,5 prosent.

Det betyr at prisutviklingen i januar var noe sterkere enn det som er normalt for måneden.

Obos la nylig frem sine boligpristall for februar, og de viste en oppgang på 1,8 prosent. De brukte Obos-boligene i Oslo har en verdioppgang i årets to første måneder på over 5 prosent.

Som vi ser av grafen under, er det normalt at boligprisene stiger i februar. I perioden 2010-2018 varierte februaroppgangen fra 0,5 prosent til 1,4 prosent, med et gjennomsnitt på 1,0 prosent.

Ser vi på hva ekspertene ventet, tydet det på en svak vekst i de sesongjusterte tallene. Med andre ord lå det an til en prisvekst i februar på noe over 1 prosent. Fasiten ble altså svakere.

Svak vekst

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at tilbudet av boliger for salg har steget jevnt og trutt. På den annen side er kjøperbasen sterk, som støttes av et lavt rentenivå og en pen reallønnsvekst.

Ekspertene i Nordea tror at etterspørselsveksten vil være vel så sterk som tilbudsveksten, og det kan gi en forsiktig boligprisvekst i år. DNB spår at boligprisene steg noe i februar, men tror på en mer sideveis utvikling resten av året.

Handelsbanken Markets skriver at de venter en sesongjustert oppgang i prisene på landsbasis nå i starten av året. Men banken tror at prisveksten i resten av kvartalet vil moderere seg til en månedsvekst i intervallet 0,25-0,50 prosent.