Boligprisene i Norge var 3,6 prosent høyere i januar enn de var i januar 2018. I Oslo har prisene økt 5,3 prosent det siste året.

Det viser tallene Eiendom Norge offentliggjorde tirsdag. Boligprisstatistikken er for januar, som historisk er en god måned i boligmarkedet.

– I januar steg boligprisene i Norge som normalt for måneden, men veksten i prisene er mer moderat enn hva vi har sett i mange januarmåneder de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Obos presenterte nylig sine tall, som siste en stigning på hele 3,3 prosent i årets første måned.

Boligprisene stiger typisk med 3 prosent i januar, og leder av DNB Eiendom, Terje Buraas, sier til Nettavisen Økonomi at de venter en oppgang i januar på 2-3 prosent. DNBs portefølje ligger i det området.

Ifølge Nordea Markets venter Norges Bank en sesongjustert økning i januar på 0,1-0,2 prosent, altså litt over en typisk januaroppgang. I tabellen under har vi gjengitt den nasjonale prisutviklingen i januar fra 2009-2018.

Måned Prisutvikling
Januar 2009 3,6 %
Januar 2010 2,6 %
Januar 2011 3,6 %
Januar 2012 2,8 %
Januar 2013 3,2 %
Januar 2014 2,9 %
Januar 2015 2,5 %
Januar 2016 3,3 %
Januar 2017 3,1 %
Januar 2018 2,0 %

Kilde: Eiendom Norge

Desember er derimot normalt en svak måned i boligmarkedet, men fjorårets siste måned overrasket ekspertene med et nominelt fall på bare 0,2 prosent. Sesongjustert var prisene opp med 0,7 prosent, som bestyr at utviklingen var sterkere enn normalt for denne måneden.

Oslo har derimot historisk en noe svakere utvikling i januar enn landsgjennomsnittet. I tabellen under er det gjengitt tall for prisutviklingen i hovedstaden fra 2013-2018. Gjennomsnittlig januarstigning i perioden er på 2,6 prosent, med januar 2017 som det store unntaket (4,7 prosent).

Måned Prisstigning
Januar 2013 1,6 %
Januar 2014 2,4 %
Januar 2015 1,5 %
Januar 2016 2,4 %
Januar 2017 4,7 %
Januar 2018 2,8 %

Kilde: Eiendom Norge

Boligprisstatistikken er for øvrig et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.