Boligprisene er ned 0,2 prosent nominelt og opp 0,7 prosent sesongjustert.

Dette er bedre enn hva mange eksperter hadde ventet på forhånd.

- Etter flate boligpriser gjennom høsten 2018, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt, selv om dette ikke bryter den underliggende moderate trenden i markedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Men hva så med prisene på nyåret, er det gunstig å kjøpe eller å selge i januar?

- Første del av året er normalt et godt tidspunkt for salg. Det som preger markedet i dag, er at både kjøpere og selgere har et realistisk forhold til prisnivået, og det fører til et balansert og sunt boligmarked. Etterspørselen etter boliger er bra, og det er lite som tyder på at det skal endre seg med det første. Prises boligene rett, blir liggetiden som regel kort, kommenterer Buraas.

Han sier videre at det som allerede ligger ute av boliger i dag er sånn som det bør være, men markedet tåler at flere objekter legges ut.

- Det vil også ha mye å si hvor mye nybygg som kommer ut i markedet. Her kan vi på sikt oppleve et prispress, fordi det kan se ut som det kommer for lite nybygg i markedet særlig i Oslo, sier Buraas.

Les også: DNB tror på større boligprisfall

Fall i november

I november sank boligprisene i Norge med 1,5 prosent og med 0,5 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden.

- I 2018 under ett ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i desember 2018, noe som er to dager mer enn i desember 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 103 dager.

- Salgstiden har i hele 2018 ligget høyere enn tidligere år, noe som trolig skyldes det store utbudet av boliger i markedet, sier Dreyer.

Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg med en oppgang på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger med en nedgang på 2,0 prosent

Tøft for unge

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea ser hvor tøft det er for unge spesielt å få sin første, egne bolig i Oslo.

- Det er tøft, og for mange unge Oslo-borgere vil jeg si at det i dag er et kunststykke å komme inn i markedet. For mange virker boligdrømmen nærmest uoppnåelig. Prisgaloppen er riktig nok ikke like stor, men det er fremdeles en veldig høy terskel for dem som står utenfor. Det er dyrt å kjøpe bolig i de største byene, og flere unge jeg snakker med føler at de aldri vil komme seg inn på markedet, sier Reitan til Nettavisen.

En gjennomsnittlig bolig i Oslo koster rett i underkant av 5 millioner kroner. De seneste ti årene har boligprisene i Oslo steget med nesten 120 prosent.

Den tilsvarende oppgangen i byer som Bergen og Trondheim er om lag 70 prosent og drøyt 80 prosent. Ser vi på statistikken de seneste fem årene, har boligprisene i Stavanger og omegn falt. Det kan i stor grad forklares med oljeprisfallet som startet i 2014. I Oslo er derimot boligprisene ca. 50 prosent høyere enn de var mot slutten av 2013.