Det ble igangsatt bygging av i alt 30.719 boliger i 2017, ifølge en pressemelding fra Boligprodusentene.

Desember var den niende måneden på rad med nedgang i salget.

Les også: Moodys: Den største boligboblen kan være norsk

Les også: Igangsettingen av boliger har en liten nedgang på 2 prosent fra 2016. Igangsettingen av småhus økte med 20 prosent, mens leiligheter og eneboliger har en nedgang på henholdsvis 5 og 11 prosent.

- Det er leilighetssalget som synker mest med 35%, mens salget av eneboliger går ned 11 %. Salget av småhus har en økning på 6%, fortsetter Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i pressemeldingen.

Les også: DNB og Nordea tror 2018 blir vendepunktet for boligprisene

Jæger sier at den relativt høye igangsettingen i 2017 skyldes et meget godt salg i 2016, og at vi nå ligger tett opp til Norges demografisk betingede boligbehov på 32 000 boliger.

- Vår bekymring er imidlertid nedgangen i salget. Vi er avhengig av at salget tar seg opp igjen for å møte boligbehovet fremover, avslutter Jæger.