SSB offentliggjør «Renter i banker og kredittforetak, november 2018». Bak denne tilsynelatende gørrkjedelige tittelen, skjuler det seg noe mer interessant:

Hva norske husholdninger i gjennomsnitt betaler i rente for lån med pant i bolig, altså i praksis boliglån. Statistikken gir opplysninger om både de flytende og de faste boliglånsrentene.

2,59 prosent

Og novembertallene fra SSB viser at husholdningene i fjorårets nest siste måned i gjennomsnitt betalte en boliglånsrente på 2,59 prosent. De flytende boliglånsrentene lå på 2,57 prosent, mens de faste boliglånsrentene i gjennomsnitt var på 2,83 prosent, en forskjell på 0,26 prosentpoeng.

Renten på fastrentelån er normalt høyere enn de flytende, og de billigste fastrentelånene med 3-5 års løpetid har ifølge Finansportalen ca. 2,7 prosent i effektiv rente.

Her kan du sjekke hva din bank tilbyr av rente på boliglån.

Styringsrenten: Gulvet

I et normalt rentemarked er bunnen – gulvet - i markedet styringsrenten til Norges Bank. Enkelt og greit: Sentralbanken er den sikreste banken vi har.

Styringsrenten, også kalt foliorenten, er renten på bankenes innskudd i Norges Bank opp til en viss kvote. For tiden er denne renten på 0,75 prosent, etter at sentralbanken i september i fjor gjorde en ventetrenteheving.

De korte pengemarkedsrentene, som 3-måneders NIBOR-rente, er renten på hva de store, profesjonelle aktørene i rentemarkedet tilbyr hverandre for usikrede lån. Denne renten styrer i stor grad de flytende boliglånsrentene.

Som normalt

Beregninger Nettavisen Økonomi har gjort, viser at de korte pengemarkedsrentene på 2000-tallet ligger rundt 0,50 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Per i dag er forskjellen på snittet, 0,53 prosentenheter, ettersom 3-måneders NIBOR-rente er på 1,28 prosent. I november i fjor lå de korte pengemarkedsrentene på 1,17-1,20 prosent, altså noe lavere enn i dag. Norges Bank har signalisert flere rentehevinger fremover.

De beste flytende boliglånsrentene pleier å ligge rundt 1 prosentpoeng høyere enn de korte pengemarkedsrentene. Ifølge Finansportalen tilbyr de billigste bankene i dag flytende boligrenter ned mot 2,4-2,5 prosent i effektiv rente.

Det skal sies at statistikken som kom fredag morgen, omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. SSB publiserer hvert kvartal en totaltelling for alle finansforetak, og denne statistikken omfatter tall fra alle utlånsforetakene.