Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

NA24.no

Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Styret i borettslaget mener reguleringen gir beboerne en følelse av at boligene kun er midlertidige.
Styret i borettslaget mener reguleringen gir beboerne en følelse av at boligene kun er midlertidige. Foto: (Estate Nyheter)
Refstadhagen borettslag ble ferdigstilt med 42 boenheter i 2009, men er nå avsatt som reserveareal for Aker sykehus.

(ESTATE NYHETER): Aker sykehusområde skal utvikles med ny Storbylegevakt og et lokalsykehus for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. I fjor bestilte Helse Sør-Øst, gjennom Rambøll Norge, oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for området.

Styret i Refstadhagen borettslag protesterer nå mot at borettslagets tomt «skal reguleres som reserveareal for Aker sykehus når det ikke foreligger konkrete behov eller planer for utbygging her».

– Denne typen regulering gir beboerne en følelse av at boligen kun er en midlertidig løsning. Dette kan begrense viljen til å vedlikeholde boligene, og fører i så fall til at bygningsmassen forfaller, skriver styret i en e-post til PBE.

Styret synes det er uakseptabelt at 42 boenheter skal påføres denne ulempen, og mener det blir ekstra uforståelig når disse 42 boenhetene står på en tomt på 5.884 kvadratmeter.

– Det gir én boenhet per 140 kvadratmeter tomt, noe som er langt tettere bebyggelse enn det som er vanlig i et område dominert av eneboliger, heter det i e-posten.

Les også: Obos-prisene stiger for fjerde måned på rad

PBE har også mottatt en e-post fra partner og eiendomsmegler MNEF Anders Sveen i Schala & Partners Grünerløkka i forbindelse med et oppdrag om å selge en leilighet i det nevnte borettslaget. Sveen mener planene kan oppfattes som noe uklart og skremmende for både nåværende beboere samt fremtidige kjøpere/eiere.

– Er det mulig å få en formulering/forklaring som fremstår noe mindre avskrekkende, og kanskje forklare hele situasjonen slik at både beboere i Refstadhagen borettslag og fremtidige kjøpere får en bedre forståelse på hvorfor dette akkurat nå er innlemmet i det foreslåtte planprogrammet? spør han i e-posten.

Les også: Lanserer nytt boligkonsept: Leiligheter for tvillinger

I svaret til Schala & Partners skriver etaten at det i planarbeidet for lokalsykehus og Storbylegevakt på Aker må undersøkes hvor mye areal som kreves for sykehusutbyggingen, samt hvor høy utnyttelse området tåler og hvilke konsekvenser en slik utnyttelse kan ha.

– Sykehusbygging er et viktig samfunnsbehov, og vi har vektlagt at planarbeidet må ha en svært lang tidshorisont og vurdere muligheter for etappevis utbygging og fremtidige utvidelser av sykehusfunksjoner på området. Forslagsstiller har til nå ikke presentert noen planer om endringer av bebyggelsen i Refstadhagen borettslag, skriver PBE.

Flere artikler fra Estate Nyheter får du her.

Etaten viser til at det er vanlig praksis å heller varsle noe større planområde enn for lite ved oppstart av planarbeid. Når Refstadhagen borettslag ligger innenfor denne avgrensningen, betyr ikke det nødvendigvis at det vil inngå i fremtidig planforslag, eller at det vil bli foreslått formålsendringer hvis det inngår i et reguleringsforslag. Ifølge PBE sikrer foreslått avgrensning av planområdet derimot en helhetlig planlegging av området, samtidig som konsekvenser for både nåværende og fremtidig bebyggelse belyses.

– Når forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning er fremmet for Plan- og bygningsetaten, vil det bli lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Allmennheten, berørte parter og naboer vil da få mulighet til å belyse og kommentere ulike forhold ved planforslaget, før det eventuelt vedtas på et senere tidspunkt, skriver PBE.

Rapporter om feil i artikkelen

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!