Det viser det seneste Forventningsbarometeret til Finans Norge, et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS.

Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Fem enkeltindikatorer slås sammen til en hovedindikator. Målingene startet i 1992, og nå har forventningsbarometeret begynt å kartlegge politiske holdninger.

I første kvartal er det en økt optimisme blant de som sier at de stemmer et av de fire borgerlige regjeringspartiene.

Optimismen gjelder både i hovedindikatoren, men også i troen på landets økonomi neste år. Motsatt er det et fall i fremtidstroen blant de som sier de vil stemme på et av de rødgrønne partiene.

Markant forskjell

– Det er en markant forskjell på fremtidstroen og den forskjellen ser ut til å ha blitt forsterket dette kvartalet. De som sier de stemmer borgerlig har blitt mer optimistiske og de som sier de stemmer rødgrønt har blitt mindre optimistiske.

- Vi ser en polarisering i synet på fremtiden basert på hvilken blokk man føler mest tilhørighet til. Politisk holdning og økonomiske fremtidstro ser altså ut til å henge sammen, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding.

Nordnorske pessimister

Det er også store regionale forskjeller i den økonomiske fremtidstroen. Ifølge pressemeldingen er det særlig i Trøndelag og Nord-Norge det nå har blitt flere pessimister.

– Dette kan ha noe å gjøre med at disse regionene er særlig eksportrettet og at folk her blir påvirket mer av den internasjonale ustabiliteten, sier Kreutzer.

Ellers viser tallene for første kvartal et fall i hovedindikatoren, og nivået er tilbake på hva det var for to år siden. Det har vært en fallende tro i hvert av de seneste kvartalene, men fortsatt er det en sterk tro på egen økonomi blant norske husholdninger.

Sterke i troen

– Troen på egen økonomi er sterk, og troen på landets økonomi stabiliseres på et litt lavere nivå enn ved forrige kvartal. Det kan imidlertid se ut til at vi opplever en økt polarisering i det norske samfunnet, der troen på fremtiden henger sammen med hvordan folk ser ut til å stemme, sier Kreutzer.

Et tilleggsspørsmål i denne undersøkelsen er hva husholdningene kunne tenke seg å bruke penger på dersom de får mer å rutte med. Da er konklusjonen at viljen til å sette av penger til sparing og nedbetaling av lån har falt.

Finans Norge påpeker imidlertid at nedgangen kommer fra et historisk høyt nivå i forrige kvartal. I tillegg mener flere nå enn i den foregående undersøkelsen at tidspunktet er riktig for større anskaffelser.