*Nettavisen* Økonomi.

Børsen kjøper svensk børs

Foto: Stein Henningsen (Oslo Børs)

Oslo Børs overtar den svenske børsen Burgundy.

De nordiske eierne av den svenske børsen Burgundy har inngått avtale om at Oslo Børs overtar 100 prosent av aksjene i selskapet.

- Sammen med Burgundy skal Oslo Børs tilby et konkurransedyktig og effektivt alternativ i det nordiske markedet, heter det i medlingen fra Oslo Børs.

- Styrkes
- Burgundy vil sammen med Oslo Børs også styrke sin evne til å notere og markedsføre noterte instrumenter, som blant annet ETF-er, strukturerte produkter og warrants. I tillegg vil Oslo Børs’ sterke posisjon innen notering av obligasjoner og aksjer i enda større grad rettes mot det nordiske markedet.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Økt konkurranse i børsmarkedet har gitt lavere markedsandeler for tradisjonelle børser og generelt lavere marginer på verdipapirhandel, spesielt aksjehandel.

Oslo Børs og Burgundy har som mål å skape en plattform for vekst, og en sterk og levedyktig konkurrent til både andre nordiske børser og utenlandske handelsplattformer som handler nordiske verdipapirer.

I Stockholm
Burgundy har konsesjon til å drive regulert marked, i tillegg til MTF (multilateral handelsfasilitet). Selskapet er lokalisert i Stockholm. På Burgundy kan investorer handle i mer enn 1000 børsnoterte svenske, norske, finske og danske aksjer, i tillegg til andre produkter som for eksempel warrants, ETF-er og sertifikater. Burgundy har 34 meglerhus som medlemmer, hvorav 23 også er medlemmer på Oslo Børs. Burgundy har gjennom de siste 3 årene etablert en voksende markedsandel av aksjehandel i Norden. Adm. direktør Olof Neiglick fortsetter som adm. direktør i selskapet etter at Oslo Børs overtar som eier.

- Vi setter stor pris på tilliten fra de opprinnelige initiativtagerne som stod bak etableringen og oppbyggingen av Burgundy. Oslo Børs får nå muligheten til å utvikle Burgundy videre, og vi er meget tilfreds med at de tidligere eierne vil samarbeide med oss om dette, samt at Olof Neiglick fortsetter som leder av selskapet. Oslo Børs og Burgundy skal sammen videreutvikle et sterkt og slagkraftig nordisk alternativ, basert på lave kostnader og effektiv drift, for både investorer og selskaper. Kombinasjon av Burgundys allerede kjente merkevare og Oslo Børs’ sterke merkenavn internasjonalt gir et godt grunnlag for videre vekst, sier børsdirektør Bente A. Landsnes i Oslo Børs.

Stordrift
- Burgundy har spilt en viktig rolle når det gjelder å utvikle måten nordiske banker handler på i post-MIFID-landskapet. Stordrift og internasjonal distribusjon vil være viktige innsatsfaktorer i Burgundys fremtidige utvikling. Styret har konkludert med at den beste løsningen er å gjøre denne transaksjonen med Oslo Børs, som både har en strategisk interesse for å utvide sin virksomhet i Norden og som våre aksjonærer allerede har et langsiktig forhold til, sier Bertil Villard, styreleder i Burgundy.

Oslo Børs har et samarbeid med London Stock Exchange, og skal etter planen ta i bruk Londonbørsens handelsplattform Millennium Exchange i november 2012. For å effektivisere driften og redusere kompleksitet og infrastrukturkostnader for kundene, vil også Burgundy ta i bruk Millennium Exchange, og skifte ut den eksisterende handelsplattformen fra Cinnober. Denne overgangen er planlagt gjennomført i løpet av 2013. Burgundy skal fortsatt tilby clearing hos, og med interoperabilitet mellom de eksisterende clearinghusene EMCF, X-Clear og EuroCCP.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.