*Nettavisen* Økonomi.

Bøter til meglerhus

Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Økokrim reagerer sterkt på udekket shortsalg fra fire norske meglerhus.

Økokrim har ilagt fire norske verdipapirforetak forelegg på 400 000 kroner hver for brudd på verdipapirhandellovens forbud mot å formidle og utføre udekket shortsalg av finansielle instrumenter. Bruddene skjedde i forbindelse med ordrer om salg av aksjer i selskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT) i april 2010. Foreleggene er vedtatt, skriver Økokrim i en melding.

Udekket shortsalg kan blant annet medføre fare for at kjøpere ikke mottar de finansielle instrumentene de har kjøpt, noe som er egnet til å svekke aktørenes tillit til det norske verdipapirmarkedet. Økokrim mener derfor det må reageres strengt mot brudd på forbudet, heter det i meldingen.

Skal lovens formål ivaretas fullt ut, herunder at markedet oppleves rettferdig, må forbudet mot formidling og utførelse av udekkede shortsalg gjelde likt for alle aktørene i det norske markedet. Som følge av uklarheter i lovverket når det gjelder likebehandling av norske og utenlandske verdipapirforetak, er bøtenivået i denne saken betydelig redusert, opplyses det.

Et av selskapene som har fått forelegget er Fondsfinans. Selskapet skriver dette i en melding.

- Fondsfinans har akseptert forelegget og beklager det inntrufne, men ønsker å presisere at salget, som var for tre kunder, ble formidlet den 21. april 2010 etter at aksjene var registrert i foretaksregisteret og at aksjene ble levert i rett tid. Ingen av våre kunder har fått påtale eller krav om vinningsavståelse som følge av salgene gjennom Fondsfinans.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.