Gå til sidens hovedinnhold

Bouvet ser lys i tunnelen

Inntektsfall for konsulentselskap. Men ser marked i bedring.

IT-konsulentselskapet Bouvet har etter et par utfordrende kvartaler merket at markedet for IT-tjenester er i bedring.

Ansatt flere
Selskapet posisjonerer seg for videre vekst, og har økt antall ansatte med 60 personer siste 12 måneder og med 11 personer i tredje kvartal.

Bouvet hadde i tredje kvartal 2009 driftsinntekter på 119,8 millioner kroner sammenlignet med 124,9 millioner i tredje kvartal i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 4,1 prosent.

Driftsresultatet (EBIT) i kvartalet endte på 6,9 millioner kroner, ned fra 11,5 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Økt hittil i år
For årets ni første måneder rapporterer imidlertid Bouvet en omsetningsvekst på 4,9 prosent til 429,5 millioner kroner.

Veksten er dels et resultat av at omsetningen fra selskapets eksisterende kunder har økt, og dels tilvekst av nye kunder sammenlignet med tilsvarende perioder foregående år. Utviklingen i omsetningen for tredje kvartal isolert forklares hovedsakelig med mindre bruk av underkonsulenter, en lavere faktureringsgrad og prisfall på konsernets tjenester.

- Det har vært en god utvikling i omsetning fra eksisterende kunder, som stod for 91 prosent av samlet omsetning i kvartalet. Det viser at vår langsiktige kundestrategi er riktig. Vi opplever nå at markedet er i ferd med å bedre seg etter to vanskelige kvartaler. Bouvet kommer til å fortsette å posisjonere seg for å øke sine markedsandeler i tiden fremover, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken