*Nettavisen* Økonomi.

Brannfakkel fra Kjell Inge Røkke

Foto: Ekornesvåg, Svein Ove

22.03.13 17:30

- Skattebetalerne har brukt 40 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke kommer med en brannfakkel i sitt årlige brev til Aker-aksjonærene. Denne gangen er det den norske stats dekning av alle overskridelsene på norsk sokkel, som ifølge Røkke beløper seg til 40 milliarder kroner.

40 mrd - Tre års formuesskatt

«Til ettertanke: Den norske stat betaler i realiteten 93 prosent av regningen for overskridelsene på de fire nevnte prosjektene, og det skyldes skattesystemet for slike utbygginger offshore.

Sagt med rene ord for pengene: Norske skattebetalere finansierer internasjonal leverandørindustri med over 40 milliarder kroner for oppdrag på norsk sokkel.

Jeg undres over at kostnadssprekken – ledet av utenlandske verft – ikke har kommet høyere på den politiske dagsorden. 40 milliarder kroner tilsvarer det statskassen tar inn i formuesskatt i løpet av tre år.», skriver Røkke.

Røkke sikter til utbyggingsprosjektene Skarv, Goliat, Yme og Valhall, som foreløpig har rapportert om en kostnadsoverskridelse på 48 milliarder kroner.

145 milliarder

Opprinnelig kontraktsverdi var på 97 milliarder kroner, mens nye kostnadsanslag viser 145 milliarder kroner, ifølge Røkke.

«I tillegg kommer enorme tap av produksjonsinntekter som følge av forsinkelsene. En fellesnevner for disse prosjektene er at de bruker utenlandske verft og leverandører. De fire siste utbyggingsprosjektene ved utenlandske verft er i gjennomsnitt forsinket med 26 måneder i forhold til planlagt produksjonsstart.», skriver Røkke.

«Det er tydeligvis lettere å diskutere ideologi enn reelle industrielle utfordringer. Som industri og kompetansenasjon er vi avhengig av at det også bygges noe her i landet. Dette henger sammen, og skaper verdier.», fortsetter Røkke.

Les det Kjell Inge Røkke skriver her (xps)

Den berømmelige Røkke-rabatten på Aker-aksjen er nå på i overkant av 30 prosent, noe som er relativt lavt historisk sett. De siste fire årene har den ligget på mellom 30 til 40 prosent.

Røkkes nesten 68 prosent av Aker verdsettes av aksjemarkedet til 10,6 milliarder kroner i dag. Legger man til grunn reelle verdier i Aker som hovedsakelig er børsnoterte selskaper så skulle den vært på rundt 15,7 milliarder kroner

Milliardær på fiske

Røkke er opprinnelig fisker, og startet sin yrkeskarriere som maskinsmører om bord på en fisketråler i Alaska. Hans forretningskarriere begynte med kjøpet av en 69-fots tråler i 1982 i USA. Med dette som utgangspunkt bygget han opp en global virksomhet innen fiske som startet med American Seafoods Company i Seattle.

I 1994 samlet Røkke sine bedrifter i det norsk-amerikanske konsernet Resource Group International, Inc. (RGI) lokalisert i Seattle. I 1996 kjøpte RGI aksjer i Aker og ble største aksjonær og fusjonerte senere Aker og RGI til Aker RGI ASA. Aker RGI kjøpte i 2000 gjennom sitt datterselskap Aker Maritime store aksjeposter i Kværner. Han var 2000–2004 eneaksjonær i Aker RGI ASA, men etter økonomiske problemer gjennomførte han en større reorganisering av sine interesser i 2004.

Aker ble reetablert som nytt morselskap med virksomheter fra det tidligere Aker RGI og Kværner som datterselskap. Det «nye» Aker ASA ble børsnotert i september 2004. Kjell Inge Røkke eier gjennom sine privateide TRG-selskaper til sammen 67,8 prosent av aksjene i Aker ASA. Han har dessuten store eierinteresser i Molde Fotballklubb og har fram til 2010 støttet klubben med rundt 500 millioner kroner.

LITT OM RØKKE:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag