Storbritannia kjøper norsk fisk for nesten seks milliarder kroner i året og er Norges viktigste fiskerimarked i Europa. Nå frykter norsk fiskeindustri store økonomiske konsekvenser.

Etter Brexit-avstemningen i juni 2016, falt pundet med 16-17 prosent de neste månedene (se graf under). Det førte til tap for norsk fiskeeksport.

Ifølge tall fra Norges Sjømatråd var det også en nedgang i tonn fra 2017 til 2018, på heholdvis minus 4 og 18 prosent for hyse og torsk.

- På lang sikt kan vi oppleve at norsk torsk og hyse blir presset ut av det britiske markedet, sier salgssjef Daniel Pinheiro i PHL Seagold.

Usikre tollsatser og kvoter

Usikkerhet rundt tollsatser og fiskekvoter, redusert engelsk kjøpekraft og risiko for logistikk-kaos skaper hodebry i fiskeindustrien.

- Vi oppfordrer våre bedrifter til å være forberedt også på en hard utgang av brexit. I verste fall kan vi få betydelig økte tollsatser på sjømat inn til det britiske markedet, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

- Det er helt uavklart hvordan forvaltningen av kvotene vil se ut etter at Storbritannia eventuelt går ut, sier leder Kjell Ingebrigsten i Norges Fiskarlag.

Sjømat Norge representerer over 550 bedrifter med 12.500 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og biomarin industri. Norge er ikke i dag fullt medlem av tollunionen på fisk, men har gunstigere tollsatser inn til EU enn det som ligger WTO-avtalen.

- Særlig torsk og hyse er svært viktige i det britiske markedet, sier Ystmark.

Også importen fra Storbritannia er viktig, blant annet for fiskefôr til oppdrettsnæringen, påpeker Ystmark, som understreker at det derfor også er i britisk interesse å ha en god avtale med Norge.

Presser ut torsk og hyse

Brexit har vært en potensiell hodepine for norske fiskere helt siden folkavstemningen i 2016.

- Da brexit kom, raste pundet og britene mistet kjøpekraft. Fisken herfra fikk mye høyere pris over natta. Våre kunder fikk mindre handlekraft og ble presset på pris, forteller Daniel Harbo Pinheiro, som nå frykter dette scenariet vil gjenta seg i forsterket form.

Han er salgssjef for autolineskipet Leinebris, et av verdens mest moderne autolinefartøy. Salgsselskapet PHL Seagold er en av Norges største eksportører av linefanget, sjøfryst torsk og hyse til Storbritannia, og har vært i det britiske markedet siden 1982. Flere av Storbritannias dagligvarekjemper er blant kundene, samt store aktører i fish&chips-industrien.

- Britene vil helst kjøpe norsk fisk - både foredlingsbedriftene og fish&chips-industrien. Vi skulle gjerne produsert mer filet fra vår båt, men fisken blir dyr i pund, og da kan ikke vi produsere filet for full maskin, sier Pinheiro, som understreker at det er små kvoter og gode inntekter i år og derfor ingen fare for selve fiskeriet på kort sikt.

- Men hvis pundet faller mer, får vi større misnøye i foredlingsindustrien i UK. Da kan norsk torsk og hyse forsvinne fra hyllene.

En kjent forhandler i UK har allerede kuttet ut linefanget norsk torsk og hyse, bemerker Pinheiro.

- De vil ha mest mulig russisk som er billigere, eller trålfanget torsk og hyse som også er billigere. Dette er det verste som kan skje - for vi er helt avhengige av Storbritiannia når det gjelder torsk og hyse.

Enorme køer kan ødelegge fisken

Norge eksporterer sjømat til Storbritannia for 5,7 milliarder kroner i året, opplyser Hans Frode Kielland Asmyhr, fiskeriutsending for Norsk Sjømatråd i London:

- Totalt eksporterer vi sjømat for 99 milliarder kroner til 140 land. UK er det fjerde viktigste markedet for sjømat og det viktigste for hvitfisk. Britene importerer 80 prosent av det de konsumerer og eksporterer 75 prosent av sin egen sjømatproduksjon. En tredel av sjømaten de importerer, kommer fra Norge.

Det blir derfor store konsekvenser om eksporten rammes. Det er sagt at noen minutters forsinkelse vil gi enorme kødannelser. Kielland Asmyhr frykter derfor at logistikken rammes - for det tåler ikke produktene:

- Dette er svært kritisk fordi det er sannsynlig med store flaskehalser inn til øya, med fergetransport og så videre. Store deler av norsk sjømat kommer fersk eller fryst på trailer gjennom kontinentet - varene kan ikke bli stående på ubestemt tid for å vente på å komme inn i landet.

Håper og tror på løsning

Per Magne Eggesbø er administrerende direktør i Ramoen As i Ålesund, som eksporterer 60 prosent av hvitfisken de fanger til Storbritannia.

- Storbrtiannia er det viktigstge markedet vårt for torsk, hyse og og sei. Men vi har også pelagiske fartøy som fanger solid og makrell, der vi er helt avhengige av tilgang i britisk farvann. Dette er regulert i avtalen mellom Norge og EU, og det er avgjørende å få en ny god avtale på plass fort, sier Eggesbø.

- Og hvis det ikke kommer en avtale på plass?

- Hvis dette forblir uavklart, kan varer bli stående i en havn fordi man ikke får fortollet dem på grunn av uklare regler. Men jeg velger å tro at det er i alles interesse å få dette til på en smidig måte. Norske myndigheter hatt tett dialog med britene, så vi håper og tror det blir håndtert fornuftig.