*Nettavisen* Økonomi.

Brygger opp til trøbbel for Røkke

Protesterer på Kjell Inge Røkkes rekebrygge ved gigantvillaen.

21.10.07 13:40

Flere er skeptiske til Røkkes rekebrygge på Konglungen. Snart faller Fylkesmannens dom.

NA24 - din næringslivsavis

Tidligere i år ble det kjent at Kjell Inge Røkke søkte om tillatelse til å mudre plass til en dypvannsbrygge ved enden av tomten sin.

Klikk på bildet for å forstørre.


Fraråder bryggebygging

For knappe tre uker siden kom Nordre Bjerkøya vel med sin høringsuttalelse hvor de er imot Røkkes bryggeplaner. De mener at bryggens størrelse, og vanndybden det søkes om, vil kunne åpne for trafikk av større båter. Mens også hensynet til badegjester, småbåter og miljøet er høyt oppe på agendaen når de fraråder Fylkesmannen å godkjenne Røkkes planer.

Les også: Slik blir Røkkes luksuspalass


Om bryggen skal bygges, bør den ifølge Nordre Bjerkøya vel bli så liten som mulig. De ønsker også at fravannet rundt skal forbli så grunt at det ikke legges til rette for annet enn småbåter.

Asker kommune har i utgangspunktet i sitt høringsnotat ingen innvendinger mot bryggebyggingen bortsett fra en generell restriktiv holdning til slike utbyggelser. Kommunen sier imidlertid at dersom miljøet blir skadeildene ønsker de å fraråde mudringen, eller i beste fall begrenser det til et minimum.

Vil verne havbunnen
Også Naturvernforbundet i Asker har kommet med sine meninger i saken.

De er svært opptatt av å bevare forekomster av ålegress og eventuelle steinrøyser på havbunnen. Dersom Røkkes mudring ødelegger disse bør han i det minste erstattet dette ved å etablere tilsvarende fauna i nærområdet, mener naturvernerne.

«For en rekefisker burde det være interessant å legge til rette for marint liv utenfor brygga når man uansett graver og mudrer», heter det i Naturvernforbundets uttalelser.

De forutsetter også at bryggen kun skal brukes til rekefiske og at den forblir slik den er i dag.

Uansett er det Fylkesmannens miljøvernavdeling som har det siste ordet i saken. Og akkurat i disse dager jobbes det på spreng med saken.

Om Røkke ønsker å klage på et eventuelt avslag må han henvende seg til Statens forurensningstilsyn (SFT).

Søndag kan du se bildene av hvor lang Røkke har kommet i byggingen av sitt private luksuspalass på Konglungen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.