Gå til sidens hovedinnhold

Bud på Awilcos floteller

Riggselskapet Awilco Offshore har fått et bud på sin to boligrigger.

Det uoppfordrede budet lyder på 325 millioner dollar samlet for selskapet to boligrigger Port Reval og Port Rigmar.

NA24 - din næringslivsavis

- Disse riggene har overhode ikke vært markedsført for salg fra vår side, så vi synes det var riktig å informere markedet, spesielt siden dette er et lite segment hvor ryktene vil kunne begynne å gå raskt, sier konsernsjef Hnerik Fougner i Awilco Offshore til NA24 iMarkedet.

Fougner vil ikke si noe mer om detaljene rundt budet eller om hvem som står bak. Han peker på at dette er et meget begrenset segment. Det er i dag Oslo-noterte Prosafe som er den klart største aktøren i markedet.

Ser på alternativer

Awilco skriver i en melding at selskapet vil vurdere budet, men også andre alternativer for boligriggdelen som fisjon og børsnotering eller å beholde virksomheten som i dag.

Boligriggvirksomheten utgjør i dag kun 10 prosent av Awilvo Offshores virksomhet, og Fougner innrømmer at selskapet i hovedsak er å betrakte som et boreselskap. Awilco har åtte oppjekkbare borerigger, hvorav seks er udner bygging. I tillegg har selskapet tre halvt nedsenkbare borerigger i ordre.

- Et argument for en utfisjonering av boligriggene, er at kan være lettere å utvikle denne virksomhet i et eget selskap, sier Fougner som nå vil vurdere budet mot dette og andre strategiske alternativer.

Liten aktør

Port Reval er en 1976 bygget Aker H3 semirigg som i 2004 ble bygget om til en boligrigg. Riggen kom i søkelyset i februar i år da den fikk problemer av ankerfestene udner uvær i Nordsjøen. Riggen har sengeplasser til 365.

Port Rigmar er en oppjekkbar rigg som opprinnelig ble bygget i 1979 som borerigg. Riggen ble gjort om til en boligrigg i 1991. Riggen har sengeplasser til 335.

Begge riggene går på kontrakter i Nordsjøen, og er to av kun fire boligrigger som er sertifisert for operasjoner på norsk sokkel. De to andre eies av Prosafe.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot