*Nettavisen* Økonomi.

Bulkrederi varsler kjempesmell

Britannia Bulk Holdings varsler nå en kraftig resultatsmell og forhandlinger med kreditorene.

29.10.08 06:30

Det voldsomme raset i bulkskipsratene er i ferd med slå inn i regnskapene til bulkrederiene. Det britiske bulkrederiet Britannia Bulk Holdings er blant de første til å melde om en kraftig resultatsmell for tredje kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

En kombinasjon av kraftige ratefall og gambling med forward freight agreements (FFA’er) og bom med hedging av drivstoff gjør at rederiet nå kommer med varslet. Samtidig med at det varsles betydelige tap, så har styret leid ekstern hjelp for å finne forklaring på hvordan ledelsen i rederiet kunne trå så feil med sine derivatforretninger.

Betydelig underskudd
Resultatet som skal legges frem senere i måneden forventes å vise et betydelig underskudd for Britannia Bulk. Styret har ikke tallfestet tapene som de fortsatt jobber med å få oversikt over.

Rederiet har en flåte på 13 bulkskip i panamax og handysize-størrelse, men leier samtidig inn et betydelig antall eksternt eid skip for viderebefraktning. Ved utgangen av juni hadde Britannia 53 bulkskip på charter fra andre rederier, og gjennom kvartalet skal dette antallet ha blitt økt samtidig som ratene raste. Skipene er derfor i hovedsak leid inn på høyere rater enn hva rederiet har klart å viderebefrakte dem på.

Bulkmarkedet har opplevd tidenes ratekollaps de siste måneden, siden toppen i mai i år har Baltic Dry index som viser utviklingen i bulkratene falt fra nivåer på 11.000-tallet til under 1.000 tirsdag.

Jinhui-smell
Som om ikke det var nok skal ledelsen ha inngått en rekke FFA’er som ikke har vært tilknyttet eksisterende laster eller innleide skip som hedginginstrumenter, slik selskapets FFA-strategi skulle vært gjennomført.

Dette er tilsvarende det som ga Oslo-noterte Jinhui Shipping en voldsom resultatsmell for noe få år siden.

Styret har nå satt ned en egen komité og leid inn ekstern hjelp for å avdekke hvordan rederiet kunne inngå disse kontraktene som vil gi betydelig realiserte tap utover det som er tatt i tredje kvartal. Videre har ledelsen blitt fratatt sine fullmakter til å foreta nye handler med FFA-kontrakter.

Opp på dette sitter rederiet med en rekke prissikringskontrakter for drivstoff, som etter de kraftige fallene i oljeprisene vil føre til ytterligere forverring av Britannia Bulks bunnlinje.

Fallende skipsverdier
Britannia Bulk ser også at de kan komme til å komme i konflikt med betingelsene i en lånefasilitet rederiet inngikk med Lloyds TSB Bank og Nordea Bank Danmark i mai i år. Lånet har en ramme på 170 millioner dollar, og har klausuler tilknyttet verdiutviklingen til flåten hvor pantesikkerheten ligger.

Styret uttrykker at det er en meget høy risiko for at rederiet vil kunne komme i konflikt med lånebetingelsene. De ser også høy risiko for at långiverne vil komme til å kreve økte sikkerhetsstillelse for lånene, dersom de vanskelige markedsforholdene i bulkmarkedet og i finansmarkedene vedvarer.

Rederiet har på denne bakgrunn innledet samtaler med långiverne, og vurderer samtidig alternativer som likvidering, bli satt under administrasjon eller konkurs skulle samtalene ikke føre frem.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.