*Nettavisen* Økonomi.

Buss-skandalen vokser i omfang

Foto: (Scanpix)

Ekstern granskningsrapport avsluttet.

12.06.12 09:36

Advokatfirmaet Wiersholm har nå avsluttet den eksterne granskningen av mulig korrupsjon i busselskapet Unibuss AS.

Tirsdag sendte de ut følgende pressemelding:

Styret i Unibuss iverksatte granskningen i september 2011 etter først å ha politianmeldt forhold som selskapet selv hadde funnet informasjon om i tysk presse.

I ettertid er tre tidligere ansatte avskjediget som følge av disse sakene i tillegg til at det er iverksatt en rekke tiltak for å forsterke regler og rutiner i Unibuss.

Wiersholms granskning avdekker at Unibuss i sakene som er blitt gjennomgått, er blitt utsatt for grov kriminalitet av personer som har holdt sine handlinger godt skjult.

Omfanget av uregelmessighetene synes å være større enn tidligere antatt. Ytterligere uregelmessige forhold er avdekket av Wiersholm gjennom granskningen. To av disse er politianmeldt av Unibuss-styret.

Wiersholm har imidlertid ikke avdekket at flere nåværende eller tidligere ansatte enn de som er siktet av Politiet, kan være involvert i noe straffbart.

Det er ikke fremkommet indikasjoner på at Unibuss som selskap har mottatt fordeler av de tidligere ansattes handlinger.

Ifølge granskningsrapporten har Unibuss har lidd et betydelig tap som følge av de antatte straffbare handlingene. Styret i Unibuss vurderer på denne bakgrunn søksmål mot de involverte.

Rapporten viser at de tidligere Unibuss-ansatte gjennomgående har handlet i strid med selskapets instrukser og interesser, for selv å oppnå personlig vinning.

Totalt er det økonomiske omfanget av deres handlinger i rapporten anslått til totalt NOK 20-30 millioner.

Granskningen har ikke avdekket uregelmessigheter i samarbeidet mellom Unibuss og Ruter eller andre kollektivtransportselskaper.

- Granskningen har avdekket at en begrenset gruppe personer gjennom flere år, regelmessig og på ulike måter, har tappet Unibuss for midler. To ledende ansatte har utnyttet sine stillinger for å oppnå private fordeler i forbindelse med selskapets kjøp av varer og tjenester; samt avhending av brukte busser. Én ledende ansatt har utnyttet sin stilling for å oppnå private fordeler ved at Unibuss har betalt for omfattende arbeider på vedkommendes bolig, skriver Wiersholm i granskningsrapporten.

- Meget alvorlige
- Måten de aktuelle innkjøpene har vært organisert på har gjort at selskapets fakturakontrollrutine (dobbel attestasjon) i liten grad har fanget opp misligheter knyttet til fakturering fra leverandører. Ansatte har samordnet misbrukt sin attestasjonsmyndighet til skade for Unibuss. Oppdrag er i stor grad satt ut uten at konkurranseutsetting har funnet sted, og prisene er således i begrenset grad testet mot markedet. Når det gjelder videresalg av brukte busser, er svake kontrollrutiner ved gjentatte anledninger blitt utnyttet for å oppnå personlig vinning for de involverte, heter det i rapporten.

- De avdekkede forholdene er selvsagt meget alvorlige. Selv om omfanget er større enn vi til nå har trodd, er jeg glad for at Wiersholm etter mer enn seks måneders svært grundig granskning ikke har avdekket at flere nåværende eller tidligere ansatte har vært involvert i noe straffbart, sier Cato Hellesjø, styreleder i Unibuss, som fortsetter:

- Likeledes er jeg lettet over at granskningen ikke har avdekket indikasjoner på at Unibuss som selskap har hatt noen økonomiske eller markedsmessige fordeler av de straffbare handlingene som er begått.

- Som jeg har sagt tidligere, er jeg svært skuffet over de særdeles grove tillitsbrudd som her har funnet sted fra tidligere høyt betrodde Unibuss-ansatte. På vegne av Unibuss’ nærmere 1.900 øvrige, ærlige medarbeidere, er jeg ulykkelig over alle belastninger som disse fire har påført både selskapet og den enkelte ansatte.

- Rapporten avdekker at Unibuss i disse sakene har blitt utsatt for grov kriminalitet av personer som har holdt sine handlinger godt skjult. Disse synes å ha tappet verdier fra Unibuss for å kunne berike seg selv på selskapets bekostning. Vi er her blitt ført bak lyset av ansatte som vi har hatt tillit til.

- Styret og administrasjonen i selskapet har gjennom de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å styrke internkontrollen og forbedre interne systemer og rutiner i Unibuss. På bakgrunn av granskningsresultatene og Politiets etterforskning, vil Unibuss foreta en vurdering av om det er ytterligere rom for forbedringer, sier Øystein Svendsen, adm. direktør i Unibuss.

- Unibuss har i hele prosessen ønsket å vise åpenhet mot Politiet. Rapporten og relevant informasjon er derfor overlevert Oslo Politidistrikt.

Oppstod i fjor
Saken kom fram i midten av september i fjor, da én ansatt i Unibuss ble siktet. Et par dager senere ble ytterligere to ansatte pågrepet og siktet for korrupsjon.

Unibuss AS (tidligere AS Sporveisbussene) er et busskonsern i Oslo, 100 prosent eid av Kollektivtransportproduksjon AS (KTP).

KTP er igjen heleid av Oslo kommune. Unibuss-konsernet driver rutebussvirksomhet i Oslo, Akershus og Vestfold. Det har i tillegg datterselskaper innen tur- og ekspressbussvirksomhet.

Det var Unibuss selv, som varslet politiet om den mulige korrupsjonssaken.

- Bakgrunnen for at styrelederen i Unibuss gikk til politiet, er resultater av interne undersøkelser gjennomført i kjølvannet av tips om en omfattende korrupsjonssak i Tyskland, hvor MAN-konsernet er involvert. I forbindelse med disse undersøkelsene fikk Unibuss opplyst at en nåværende ansatt i Unibuss/daværende Sporveisbussene skal ha mottatt betydelige pengebeløp fra bussprodusenten MAN i forbindelse med innkjøp av busser i perioden 2002-2006, opplyste selskapet den gang.

I ettertid har altså flere personer blitt mistenkt og pågrepet for å være involvert i saken.

Gjelder 58 busser
MAN produserer rutebusser og saken som nå er under etterforskning har oppstått som følge av en større korrupsjonssak i Tyskland der selskapet MAN SE har vedtatt en bot på omtrent 1,2 milliarder kroner.

En av de domfelte personene har i den tyske dommen gitt opplysninger om at hans korrupte handlinger også har vært rettet mot et kommunalt transportselskap i Oslo.

Korrupsjonen det til nå har vært snakk om gjelder 58 busser, som ble kjøpt inn av Sporveisbussene (nå Unibuss) for over 106 millioner, fra 2003 til 2005.

Granskningsarbeidet har i tillegg avdekket nye forhold.

Unibuss har politianmeldt forhold knyttet til:
* Oppføring av blant annet en ny vaskehall på Unibuss´ anlegg på Alnabru i Oslo i 2007 og 2008. Ifølge granskningen, har entreprenører, håndtverkere og andre leverandører overfakturert Unibuss for mer enn NOK 10 millioner kroner for disse arbeidene.

* Salg av brukte busser i perioden 2005-2009. Totalt solgte Unibuss 172 brukte busser disse årene. Et flertall av disse bussene ble solgt til selskaper med tilknytning til en tidligere ansatt i Unibuss. Unibuss antas i rapporten å ha fått betalt rundt halvparten av antatt markedspris for de 52 bruktbussene av det aktuelle merket.

Brukt 3.000 timer
Wiersholm ved advokat Jan Fougner ble 30. september 2011 engasjert av styret i Unibuss for å gjennomføre en bred, ekstern granskning. Dette skjedde på bakgrunn av informasjon om mulige uregelmessige forhold mottatt fra Tyskland om korrupsjon i MAN-konsernet. Unibuss’ styreleder anmeldte 12. september 2011 forholdene til Finans- og Miljøkrimseksjonen ved Oslo Politidistrikt.

Advokatene i Wiersholm har brukt cirka 3.000 timer på granskningsarbeidet. I alt ca. 100.000 e-poster og dokumenter er lest, i tillegg til at det er gjennomført 21 intervjuer med nåværende ansatte, tidligere ansatte og personer uten ansettelsesforhold til Unibuss.

Politiet har siktet til sammen 13 personer i saken. Tre av disse var ansatt i Unibuss da de ble siktet, mens en har tidligere vært ansatt i selskapet. Disse fire ble alle siktet som følge av informasjon som Politiet hadde fått fra Unibuss. De tre tidligere Unibuss-ansatte er alle avskjediget fra selskapet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.