Butikkjeden Tilbords bekrefter i en pressemelding at de begjærer oppbud.

Daglig leder i Kitch'n og Tirag, eierselskapet til Tilbords, Odd Sverre Arnøy, sier det økonomiske tapet i forbindelse med overtakelsen ble større enn ventet. De spådde et tap på 20 til 40 millioner kroner i 2017.

- Kan ikke gjøre annet

– Når vi nå kan konstatere at antatt tap og nedskrivninger blir mellom 60 til 70 millioner kroner, kan vi ikke gjøre annet enn å begjære oppbud, sier Arnøy i en pressemelding til Nettavisen mandag.

Han sier at tidligere inngåtte forpliktelser, knyttet til alt fra normale driftskostnader til husleiekontrakter, har vært for høye. Det har medført at eierne har konstatert at oppbud er eneste fornuftige løsning.

Arnøy peker på de tidligere eierne som hovedansvarlig for dette.

- Etter vår oppfatning har tidligere eiere hatt for stor fokus på import og grossist-funksjonen og etter vår oppfatning neglisjert utviklingen i butikkleddet. 20-25 årlige nedleggelser av butikker er ikke bærekraftig over tid, sier han.

Selskapene eier 21 egne Tilbords-butikker og er franchisegiver for 84 andre butikker.

– Midlertidig vil alle butikkene være oppe som normalt fram til det blir oppnevnt en bostyrer som skal ta stilling til videre drift i hver enkelt butikk, sier Arnøy til Bergensavisen.

Selskapet skriver at flere butikker vil bli lagt ned, utover de 15 butikkene som allerede har stengt dørene til nå i år.

Rafens meldte oppbud

Den 15. november kjøpte eieren bak Kitchn-kjeden Tirag, som igjen eier både Tilbords og Rafens. Begge butikkjedene har hatt store økonomiske utfordringer i lengre tid.

Rafens har tapt penger i mange år, og meldte oppbud i slutten av januar.

Rafens er Norges eldste nålevende butikk og dessuten den eldste kjøkkenkjeden. Kjeden har røtter tilbake helt til 1827, da butikken i Grensen i Oslo ble åpnet. Navnet Rafens har den hatt siden 1870.